Matplotlib

Web stranica: http://matplotlib.org/


In [1]:
%matplotlib inline

%matplotlib je jedna od magičnih funkcija, više o njima možete pročitati ovdje.

Ako se ne želi da se prostor imena varijabli napuni funkcijama iz Matplotliba, obično se koristi


In [2]:
import matplotlib.pyplot as plt

Učitat ćemo i paket seaborn da bi (jednostavnije) poboljšali predefinirani izgled slika.


In [3]:
import seaborn as sns
sns.despine()
sns.set_style("white",{"grid.linewidth": .5})
sns.set_context("paper",font_scale=1.5)
sns.set_palette("dark")


<matplotlib.figure.Figure at 0x7f8b6bf89160>

In [4]:
# učitajmo sve iz numpy-ja i matplotib-a
from numpy import *
from pylab import *

Matplotlib ima API koji je dizajniran da nalikuje funkcijama za grafiku iz MATLAB-a.


In [5]:
x = linspace(0, 5, 10)
y = x ** 2

In [6]:
figure()
plot(x, y, 'r')
xlabel('x')
ylabel('y')
title('naslov')
show()In [7]:
# stavljamo ; na kraj zadnjeg retka da se ne ispišu dodatne informacije
subplot(1,2,1)
plot(x, y, 'r--')
subplot(1,2,2)
plot(y, x, 'g*-');


Taj način pisanje je dobar za jednostavne stvari, ali za kompleksnije primjere bolje je koristiti Matplotlib objektno sučelje. U sljedećem primjeru ćemo nacrtati istu sliku, ali ćemo sliku spremiti u fig varijablu.


In [8]:
fig = plt.figure()
axes = fig.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8]) # lijevo, dolje, širina, visina (raspon od 0 do 1)
axes.plot(x, y, 'r')
axes.set_xlabel('x')
axes.set_ylabel('y')
axes.set_title('naslov');


Kod jest malo kompliciraniji, ali sada možemo lako modificirati sliku.


In [9]:
fig = plt.figure()
axes1 = fig.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8]) # glavne osi
axes2 = fig.add_axes([0.2, 0.5, 0.4, 0.3]) # unutarnje osi
# glavna slika
axes1.plot(x, y, 'r')
axes1.set_xlabel('x')
axes1.set_ylabel('y')
axes1.set_title('naslov')
# unutarnja slika
axes2.plot(y, x, 'g')
axes2.set_xlabel('y')
axes2.set_ylabel('x')
axes2.set_title('mali naslov');


Ako ne želimo sami definirati mjesta za podslike, možemo korisititi (kao što smo već viđali) subplots:


In [10]:
fig, axes = plt.subplots()
axes.plot(x, y, 'r')
axes.set_xlabel('x')
axes.set_ylabel('y')
axes.set_title('naslov');In [11]:
fig, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=2)
for ax in axes:
  ax.plot(x, y, 'r')
  ax.set_xlabel('x')
  ax.set_ylabel('y')
  ax.set_title('naslov');


Oznaka za y os dodiruje prvu sliku, što nije lijepo.

Koristeći fig.tight_layout metodu, koja automatski namješta da se tako što ne dogodi, lako riješavamo taj problem.


In [12]:
fig, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=2)
for ax in axes:
  ax.plot(x, y, 'r')
  ax.set_xlabel('x')
  ax.set_ylabel('y')
  ax.set_title('naslov')  
fig.tight_layout()


Veličina slike, rezolucija

figsize je par (širina, visina) u inčima, a dpi je rezolucija u točkama (pikselima) po inču.


In [13]:
fig = plt.figure(figsize=(8,4), dpi=100)


<matplotlib.figure.Figure at 0x7f8b5afd1b00>

In [14]:
fig, axes = plt.subplots(figsize=(12,3))
axes.plot(x, y, 'r')
axes.set_xlabel('x')
axes.set_ylabel('y')
axes.set_title('naslov');In [15]:
# analogno možemo promijeniti veličinu svih slika na sljedeći način 
from IPython.core.pylabtools import figsize
figsize(8,4)

Spremanje slika


In [16]:
fig.savefig("ime.png")

Ili s više parametara:


In [17]:
fig.savefig("ime.png", dpi=200)

In [18]:
fig.savefig("ime.svg")

Koje formate možemo koristiti? Sve osnovne: PNG, JPG, EPS, SVG, PDF. PDF je vrlo praktičan format za uključivanje u PDF dokumente (recimo one kreirane u $\LaTeX$u).

Naslovi


In [19]:
ax.set_title("naslov")


Out[19]:
<matplotlib.text.Text at 0x7f8b539f37b8>

Koordinatne osi


In [20]:
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")


Out[20]:
<matplotlib.text.Text at 0x7f8b53a54cc0>

Legende


In [21]:
ax.legend(["krivulja1", "krivulja2", "krivulja3"]);

Ovo je malo nespretno jer trebamo voditi računa o tome kad se koja krivulja ubacila u sliku. Bolje je biti eksplicitan:


In [22]:
ax.plot(x, x**2, label="krivulja1")
ax.plot(x, x**3, label="krivulja2")
ax.legend();

Lokacija legende se isto može definirati, za detalje vidi http://matplotlib.org/users/legend_guide.html#legend-location:


In [23]:
ax.legend(loc=0) # automatski
ax.legend(loc=1) # gore desno
ax.legend(loc=2) # gore lijevo
ax.legend(loc=3) # dolje lijevo
ax.legend(loc=4) # dolje desno
# .. ima i drugih mogućnosti


Out[23]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f8b5b003d68>

Primjer:


In [24]:
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, x**2, label="y = x**2")
ax.plot(x, x**3, label="y = x**3")
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_title('naslov')
ax.legend(loc=2);


Formatiraje teksta, $\LaTeX$

Stavljamo r ispred stringa da kažemo Pythonu da ćemo koristiti raw string. Inače bi, kako je \ escape znak u Pythonu, morali paziti na takve stvari.


In [25]:
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, x**2, label=r"$y = \alpha^2$")
ax.plot(x, x**3, label=r"$y = \alpha^3$")
ax.set_xlabel(r'$\alpha$', fontsize=18)
ax.set_ylabel(r'$y$', fontsize=18)
ax.set_title('šđčćž')
ax.legend(loc=2);


Parametre koje ćemo uvijek koristiti možemo definirati kao globalne:


In [26]:
matplotlib.rcParams.update({'font.size': 18, 'font.family': 'serif'})

In [27]:
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, x**2, label=r"$y = \alpha^2$")
ax.plot(x, x**3, label=r"$y = \alpha^3$")
ax.set_xlabel(r'$\alpha$')
ax.set_ylabel(r'$y$')
ax.set_title('šđčćž')
ax.legend(loc=2);In [28]:
# sad ćemo vratiti natrag defaultne vrijednosti
matplotlib.rcParams.update({'font.size': 12, 'font.family': 'sans'})

Boje


In [29]:
# kao u MATLAB-u
ax.plot(x, x**2, 'b.-') # plava istočkana
ax.plot(x, x**3, 'g--') # zelena iscrtkana


Out[29]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f8b53400ba8>]

Ali boje se mogu i puno preciznije definirati kao u HTML-u.


In [30]:
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, x+1, color="red", alpha=0.5) # polutransparentna crvena
ax.plot(x, x+2, color="#1155dd")    
ax.plot(x, x+3, color="#15cc55");In [31]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,6))
ax.plot(x, x+1, color="blue", linewidth=0.25)
ax.plot(x, x+2, color="blue", linewidth=0.50)
ax.plot(x, x+3, color="blue", linewidth=1.00)
ax.plot(x, x+4, color="blue", linewidth=2.00)
# moguće linestype opcije ‘-‘, ‘–’, ‘-.’, ‘:’, ‘steps’
ax.plot(x, x+5, color="red", lw=2, linestyle='-')
ax.plot(x, x+6, color="red", lw=2, ls='-.')
ax.plot(x, x+7, color="red", lw=2, ls=':')
line, = ax.plot(x, x+8, color="black", lw=1.50)
line.set_dashes([5, 10, 15, 10]) # format: duljina linije, duljina praznine ...
# marker = '+', 'o', '*', 's', ',', '.', '1', '2', '3', '4', ...
ax.plot(x, x+ 9, color="green", lw=2, ls='--', marker='+')
ax.plot(x, x+10, color="green", lw=2, ls='-.', marker='o')
ax.plot(x, x+11, color="green", lw=2, ls=':', marker='s')
ax.plot(x, x+12, color="green", lw=2, ls='', marker='1')
ax.plot(x, x+13, color="purple", lw=1, ls='-', marker='o', markersize=2)
ax.plot(x, x+14, color="purple", lw=1, ls='-', marker='o', markersize=4)
ax.plot(x, x+15, color="purple", lw=1, ls='-', marker='o', markersize=8, markerfacecolor="red")
ax.plot(x, x+16, color="purple", lw=1, ls='-', marker='s', markersize=8, 
    markerfacecolor="yellow", markeredgewidth=2, markeredgecolor="blue");In [32]:
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))
axes[0].plot(x, x**2, x, x**3)
axes[0].set_title("defaultno")
axes[1].plot(x, x**2, x, x**3)
axes[1].axis('tight')
axes[1].set_title("tight")
axes[2].plot(x, x**2, x, x**3)
axes[2].set_ylim([0, 60])
axes[2].set_xlim([2, 5])
axes[2].set_title("namješteno");In [33]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
ax.plot(x, x**2, x, x**3, lw=2)
ax.set_xticks([1, 2, 3, 4, 5])
ax.set_xticklabels([r'$\alpha$', r'$\beta$', r'$\gamma$', r'$\delta$', r'$\epsilon$'], fontsize=18)
yticks = [0, 50, 100, 150]
ax.set_yticks(yticks)
# dolje koristimo LaTeX pri formatiranju!
ax.set_yticklabels(["$%.1f$" % y for y in yticks], fontsize=18);


Za još više detalja vidi: http://matplotlib.org/api/ticker_api.html.


In [34]:
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10,3))
# defaultna mreža
axes[0].plot(x, x**2, x, x**3, lw=2)
axes[0].grid(True)
axes[1].plot(x, x**2, x, x**3, lw=2)
axes[1].grid(color='b', alpha=0.5, linestyle='dashed', linewidth=0.5)


Možemo imate koordinatne osi na svakoj strani pomoću twinx i twiny funkcija:


In [35]:
fig, ax1 = plt.subplots()
ax1.plot(x, x**2, lw=2, color="blue")
ax1.set_ylabel(r"površina $(m^2)$", fontsize=18, color="blue") # unicode & raw
for label in ax1.get_yticklabels():
  label.set_color("blue")  
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, x**3, lw=2, color="red")
ax2.set_ylabel(r"volumen $(m^3)$", fontsize=18, color="red")
for label in ax2.get_yticklabels():
  label.set_color("red")


Tipični izgled grafa u (teorijskoj) matematici:


In [36]:
# koordinatne osi = spines
fig, ax = plt.subplots()
ax.spines['right'].set_color('none')
ax.spines['top'].set_color('none')
ax.xaxis.set_ticks_position('bottom')
ax.spines['bottom'].set_position(('data',0)) # pozicija x-osi je x=0
ax.yaxis.set_ticks_position('left')
ax.spines['left'].set_position(('data',0))  # pozicija y-osi je y=0
xx = np.linspace(-0.75, 1., 100)
ax.plot(xx, xx**3);


Osim funkcije plot, postoje i druge funkcije. Galeriju možete pogledati ovdje. Neke od njih ćemo prikazati dolje.


In [37]:
n = array([0,1,2,3,4,5])

In [38]:
fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(12,3))
axes[0].scatter(xx, xx + 0.25*randn(len(xx)))
axes[1].step(n, n**2, lw=2)
axes[2].bar(n, n**2, align="center", width=0.5, alpha=0.5)
axes[3].fill_between(x, x**2, x**3, color="green", alpha=0.5);In [39]:
# polarne koordinate i polarna projekcija
fig = plt.figure()
ax = fig.add_axes([0.0, 0.0, .6, .6], polar=True)
t = linspace(0, 2 * pi, 100)
ax.plot(t, t, color='blue', lw=3);


Za ubacivanje tekst u sliku koristimo text funkciju. Ona podržava $\LaTeX$:


In [40]:
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(xx, xx**2, xx, xx**3)
ax.text(0.15, 0.2, r"$y=x^2$", fontsize=20, color="blue")
ax.text(0.65, 0.1, r"$y=x^3$", fontsize=20, color="green");In [41]:
# podslike pomoću funkcije subplots
fig, ax = plt.subplots(2, 3)
fig.tight_layout()


subplot2grid


In [42]:
fig = plt.figure()
ax1 = plt.subplot2grid((3,3), (0,0), colspan=3)
ax2 = plt.subplot2grid((3,3), (1,0), colspan=2)
ax3 = plt.subplot2grid((3,3), (1,2), rowspan=2)
ax4 = plt.subplot2grid((3,3), (2,0))
ax5 = plt.subplot2grid((3,3), (2,1))
fig.tight_layout()


gridspec


In [43]:
import matplotlib.gridspec as gridspec

In [44]:
fig = plt.figure()
gs = gridspec.GridSpec(2, 3, height_ratios=[2,1], width_ratios=[1,2,1])
for g in gs:
  ax = fig.add_subplot(g)  
fig.tight_layout()


Pomoću add_axes je jednostavno ubacivate manje slike u veće.


In [45]:
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(xx, xx**2, xx, xx**3)
fig.tight_layout()
# manja slika
inset_ax = fig.add_axes([0.2, 0.55, 0.35, 0.35]) # X, Y, širina, visina
inset_ax.plot(xx, xx**2, xx, xx**3)
inset_ax.set_title(r'zumirano blizu $(0,0)$')
inset_ax.set_xlim(-.2, .2)
inset_ax.set_ylim(-.005, .01)
inset_ax.set_yticks([0, 0.005, 0.01])
inset_ax.set_xticks([-0.1,0,.1]);In [46]:
alpha = 0.7
phi_ext = 2 * pi * 0.5
def flux_qubit_potential(phi_m, phi_p):
  return 2 + alpha - 2 * cos(phi_p)*cos(phi_m) - alpha * cos(phi_ext - 2*phi_p)

In [47]:
phi_m = linspace(0, 2*pi, 100)
phi_p = linspace(0, 2*pi, 100)
X,Y = meshgrid(phi_p, phi_m)
Z = flux_qubit_potential(X, Y).T

pcolor


In [48]:
fig, ax = plt.subplots()
p = ax.pcolor(X/(2*pi), Y/(2*pi), Z, cmap=cm.RdBu, vmin=abs(Z).min(), vmax=abs(Z).max())
cb = fig.colorbar(p, ax=ax)


imshow


In [49]:
fig, ax = plt.subplots()
im = imshow(Z, cmap=cm.RdBu, vmin=abs(Z).min(), vmax=abs(Z).max(), extent=[0, 1, 0, 1])
im.set_interpolation('bilinear')
cb = fig.colorbar(im, ax=ax)


contour


In [50]:
fig, ax = plt.subplots()
cnt = contour(Z, cmap=cm.RdBu, vmin=abs(Z).min(), vmax=abs(Z).max(), extent=[0, 1, 0, 1])


3D


In [51]:
from mpl_toolkits.mplot3d.axes3d import Axes3D

Plohe


In [52]:
fig = plt.figure(figsize=(14,6))
# ax je sada 3D zbog projection='3d'
ax = fig.add_subplot(1, 2, 1, projection='3d')
p = ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=4, cstride=4, linewidth=0)
ax = fig.add_subplot(1, 2, 2, projection='3d')
p = ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap=cm.coolwarm, linewidth=0, antialiased=False)
cb = fig.colorbar(p, shrink=0.5)In [53]:
fig = plt.figure(figsize=(8,6))
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection='3d')
p = ax.plot_wireframe(X, Y, Z, rstride=4, cstride=4)