Feladatok

01-osztálynévsor

A Megoldás mappában megtalálható az osztaly.csv fájl. Ez egy osztály öt témazáróra [T1,T2,T3,T4,T5] kapott jegyeit tartalmazza néhány plusz információval (Nem, Kor, Fakt) kiegészítve. A Fakt oszlopban az 1-es azt jelöli, hogy az adott ember jár matekfaktra.

 1. Olvasd be a fájlt egy DataFrame-be! Vigyázz arra, hogy a szövegfájlban a mezők a # jellel vannak elválasztva. (Ha a fejlécet és az indexet automatikusan készíted (nem adsz meg semmit), akkor az index 0-tól növekvő számsorozat, a fejléc pedig a szövegfájl első sora lesz.)

 2. Rendezd a táblázatot névsor szerint úgy, hogy az az előző, nem rendezett táblázatot felülírja!

 3. Minden emberhez számold ki az 5 dolgozatának átlagát! Ezt akkor könnyű megtenned, ha előtte a .set_index() függvény segítségével beállítod, hogy az indexoszlop a nevek oszlopa legyen.

 4. Hány darab faktos lány van?

 5. Írasd ki a 16 évesek neveit!

 6. ☠ Hányféle férfi keresztnév szerepel a táblázatban?

 7. ☠ Készíts egy táblázatot, amelyben a sorok a különböző korcsoportok, az oszlopok a nemek, az értékek pedig a kor/nem szerinti dolgozatátlagok!

02-érettségi adatok

Olvasd be egy pandas DataFrame-be a mintapéldában is használt érettségikről szóló adatfájlt!

 1. Mely városok dobogósak, ha a 2015-ös emelt szintű érettségik átlagos százalékát nézzük? És mely megyék vannak az utolsó ötben?

 2. Az ember gyakran hallja, hogy a lányok szóban jobban teljesítenek, mint a fiúk. Vegyük évenként csoportosítva az emelt szintű érettségik szóbeli pontszámának átlagát a lányokra és a fiúkra egy külön DataFrame-be! Vonjuk ki egymásból a két értéket, majd az eredményt ábrázoljuk oszlopdiagramon. Megjelenik-e a nemek közötti különbség a szóbeli pontszámában? Figyelj a szépen formázott, megfelelő tengelyfeliratokra, és a megfelelő ábraméretre!

 3. A két szinten hogyan oszlanak el a nemek? Ábrázold két kördiagramon a fiúk és a lányok arányát, a körcikkekre írd rá a százalékos értéket 1 tizedesjegyre kerekítve! Figyelj a szépen formázott, megfelelő tengelyfeliratokra, és a megfelelő ábraméretre! (Megjegyzés: a "nő" szóban az "ő" helyett "õ" szerepel.)

 4. Ábrázold hisztogramon 2014-es középszintű érettségi jegyeloszlását, a pandas DataFrame-hez tartozó plot parancsot használva. Az x tengely felirata legyen az 5 lehetséges érdemjegy, az ábrán csak az ezekhez tartozó oszlopok látszódjanak (puska)! Figyelj a szépen formázott, megfelelő tengelyfeliratokra, és a megfelelő ábraméretre!

 5. ☠ Találj ki egy számodra érdekes kérdést ezzel az adathalmazzal kapcsolatban, és válaszold meg pandas segítségével! (Ötletek érdekes adatokra: előrehozott érettségi, szintemelő érettségi, levelező képzés stb.)

 6. ☠ Mennyi volt iskolatípusonként az emelt szintű dolgozatok átlagpontszáma 2011 és 2015 között évenként? Ábrázold oszlopdiagramon az eredményt, figyelj a szépen formázott, megfelelő tengelyfeliratokra, és a megfelelő ábraméretre! (Segítség: év és iskolatípus szerint is kell majd csoportosítani, majd pedig pivot_table-t készíteni, miután a megfelelő oszlopokat kivettük az indexből.)

 7. ☠ Oldd megy a 2. feladatot apply segítségével! Vázlat segítségül:

  • Csoportosíts év és nem szerint.
  • Számold ki a csoportonkénti szóbeli pontszám átlagát.
  • Készíts pivot_table-t, az oszlopok legyenek a nemek.
  • apply segítségével hozz létre egy új oszlopot, amely a férfi és a nő oszlop különbsége lesz minden sorban.
  • Ábrázold csak ezt az oszlopot oszlopdiagramon.