Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Strojno učenje

http://www.fer.unizg.hr/predmet/su

Ak. god. 2015./2016.

Bilježnica 6: Linearni diskriminativni modeli

(c) 2015 Jan Šnajder

Verzija: 0.1 (2015-11-11)


In [188]:
import scipy as sp
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
%pylab inline


Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Sadržaj:

 • Uvod

 • Poopćeni linearni model

 • Geometrija linearnog modela

 • Višeklasna klasifikacija

 • Klasifikacija regresijom

 • Gradijentni spust

 • Perceptron

 • Sažetak

Uvod

 • Diskriminativni modeli: Za razliku od generativnih modela, koji modeliraju $ P(\mathcal{C}_j|\mathbf{x})\ \propto\ P(\mathbf{x}|\mathcal{C}_j) P(\mathcal{C}_j) $, modeliramo:
  • izravno aposteriornu vjerojatnost klase, $P(\mathcal{C}_j|\mathbf{x})$, ili
  • izravno diskriminacijsku (klasifikacijsku) funkciju $h(\mathbf{x})$
 • Linearan modeli: Granica je linearna (hiperravnina):
$$ h(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\intercal\tilde{\mathbf{x}} $$
 • Model je linearan u značajkama $\mathbf{x}$ $\Rightarrow$ to daje linearnu granica u ulaznom prostoru
 • Granica je hiperravnina za koju $h(\mathbf{x})=0$ ili $h(\mathbf{x})=0.5$ (ovisno o modelu)
 • Granicu zovemo diskriminativna funkcija (engl. discriminative functions) ili granica odluke, decizijska granica (engl. decision boundary)

In [189]:
def h(x, w): return sp.dot(x, w)

In [190]:
def plot_decision_boundary(h, boundary=0, margins=None):
  x = linspace(-10, 10)
  y = linspace(-10, 10)
  X1, X2 = np.meshgrid(x, y)
  XX = sp.dstack((sp.ones((50, 50)), X1, X2))
  plt.contour(X1, X2, h(XX), linecolor='red', levels=[boundary])
  if margins!=None:
    CS = plt.contour(X1, X2, h(XX), colors=['gray', 'gray'], levels=[margins[0],margins[1]])
    plt.clabel(CS, fontsize=9, inline=1)

In [191]:
w = [-2, 1, -0.5]
plot_decision_boundary(lambda x : h(x, w), margins=(-1,1))In [112]:
w = [2, -1, 0.5]
plot_decision_boundary(lambda x : h(x, w), margins=(-1,1))In [115]:
w = [2, -1.5, 0.3]
plot_decision_boundary(lambda x : h(x, w), margins=(-1,1))


Poopćeni linearan model

 • Aktivacijska funkcija: nelinearna funkcija $$ f:\mathbb{R}\to[0,1] $$ ili $$ f:\mathbb{R}\to[-1,1] $$
 • Poopćeni linearan model (engl. generalized linear model, GLM):
$$ h(\mathbf{x}) = \color{red}{f\big(}\mathbf{w}^\intercal\tilde{\mathbf{x}}\color{red}{\big)} $$

$\Rightarrow$ Linearna granica u ulaznom prostoru (premda je $f$ nelinearna)

$\Rightarrow$ Model je nelinearan u parametrima (jer je $f$ nelinearna)

 • Tipične funkcije preslikavanja:
  • Funkcija identiteta (tj. kao da nema preslikavanja)
  • Sigmoidalna (logistička) funkcija
  • Funkcija skoka (step-funkcija)

In [32]:
xs = sp.linspace(-5,5, 100)
plt.plot(xs, xs);In [33]:
def sigm(x): return 1 / (1 + sp.exp(-x))

plt.plot(xs, sigm(xs));In [34]:
plt.plot(xs, sign(xs));


 • Odabir funkcije $f$ nema utjecaja na linearnost granice, budući da će, očigledno, funkcija $f$ za iste ulazne vrijednosti $\mathbf{w}^\intercal\mathbf{x}$ davati iste vrijednosti $f(\mathbf{w}^\intercal\mathbf{x})$

In [192]:
w = [-4, 2, -1]
plot_decision_boundary(lambda x : h(x, w), margins=(-1,1))In [193]:
plot_decision_boundary(lambda x : sigm(sp.dot(x, w)), boundary=0.5, margins=(0.1,0.9))


Kao i kod regresije, možemo koristiti preslikavanje $\boldsymbol{\phi}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ iz ulaznog prostora u prostor značajki:

$$ h(\mathbf{x}) = f\big(\mathbf{w}^\intercal\mathbf{\phi}(\mathbf{x})\big) $$

$\Rightarrow$ Linearna granica u prostoru značajki

$\Rightarrow$ Nelinearna granica u ulaznom prostoru

$\Rightarrow$ Model je nelinearan u parametrima (jer je $f$ nelinearna)

Primjer:

 • Preslikavanje iz dvodimenzijskog ulaznog prostora u 5-dimenzijski prostor značajki
$$ \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}) = (1,x_1,x_2,x_1 x_2, x_1^2, x_2^2) $$

In [194]:
def h2(x, w): 
  x2 = sp.dstack((x, x[:,:,1]*x[:,:,2], x[:,:,1]**2, x[:,:,2]**2))
  return sp.dot(x2, w)

In [121]:
w = [-0.05 , -0.15 , -0.5 , 0.15 , -0.08 , 0.05]
plot_decision_boundary(lambda x : h2(x, w), margins=[-1, 1])


Geometrija linearnog modela

 • [Skica]
 • Za točke $\mathbf{x}_1$ i $\mathbf{x}_2$ na hiperravnini: $$ h(\mathbf{x}_1)=h(\mathbf{x}_2)=0\quad \Rightarrow\quad \mathbf{w}^\intercal(\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2) = 0 $$ $\Rightarrow$ $\mathbf{w}$ je normala hiperravnine
 • NB: U iduće dvije točke $\mathbf{w}$ ne uključuje $w_0$
 • Za točku $\mathbf{x}$ na hiperravnini: $$ \mathbf{w}^\intercal\mathbf{x} + w_0 = 0 \quad\Rightarrow\quad \frac{\mathbf{w}^\intercal\mathbf{x}}{\|\mathbf{w}\|}=-\frac{w_0}{\|\mathbf{w}\|} $$ $\Rightarrow$ udaljenost ravnine od ishodišta je $-w_0/\|\mathbf{w}\|$
 • Za točku $\mathbf{x}$ izvan hiperravnine: $$ \begin{align*} \mathbf{x} &= \mathbf{x}_{\bot} + d\frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}\\ \mathbf{w}^\intercal\mathbf{x} + w_0 &= \mathbf{w}^\intercal\mathbf{x}_{\bot} + w_0 + d \frac{\mathbf{w}^\intercal\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}\\ h(\mathbf{x}) &= d \|\mathbf{w}\| \end{align*} $$

$\Rightarrow$ udaljenost točke $\mathbf{x}$ od ravnine je $d=h(\mathbf{x})/\|\mathbf{w}\|$

 • $h(\mathbf{x}) > 0\ \Rightarrow\ $ $\mathbf{x}$ je na strani hiperravnine u smjeru normale $\mathbf{w}$
 • $h(\mathbf{x}) < 0\ \Rightarrow\ $ $\mathbf{x}$ je na suprotnoj strani hiperravnine
 • $h(\mathbf{x}) = 0\ \Rightarrow\ $ $\mathbf{x}$ je na hiperravnini

In [122]:
w = sp.array([-4, 2, -1])
X = sp.array([[1, 5, -1],
       [1, -5, 5]])

plot_decision_boundary(lambda x : h(x, w), margins=(-1, 1))
plt.scatter(X[:,1],X[:,2]);In [78]:
h(X[0], w)


Out[78]:
7

In [82]:
h(X[1], w)


Out[82]:
-19

In [176]:
sp.linalg.norm(w[1:])


Out[176]:
2.2360679774997898

In [195]:
def distance(x,w): return sp.dot(x, w) / sp.linalg.norm(w[1:])

In [196]:
distance(X[0], w)


Out[196]:
3.1304951684997055

In [180]:
distance(X[1], w)


Out[180]:
-8.4970583144992009

In [181]:
w2 = w/10.0

plot_decision_boundary(lambda x : h(x, w2), margins=(-1,1))
plt.scatter(X[:,1],X[:,2]);In [182]:
h(X[0], w2)


Out[182]:
0.69999999999999996

In [183]:
h(X[1], w2)


Out[183]:
-1.8999999999999999

In [185]:
sp.linalg.norm(w2[1:])


Out[185]:
0.223606797749979

In [186]:
distance(X[0], w2)


Out[186]:
3.1304951684997051

In [187]:
distance(X[1], w2)


Out[187]:
-8.4970583144991991

Višeklasna klasifikacija ($K>2$)

 • Shema jedan-naspram-jedan (engl. one-vs-one, OVO)
  • $K\choose 2$ binarnih klasifikatora, razdjeljuju sve parove klasa
  • Model: $$ h(\mathbf{x})=\mathrm{argmax}_i\sum_{i\neq j}\mathrm{sgn}\big(h_{ij}(\mathbf{x})\big) $$ gdje $h_{ji}(\mathbf{x})=- h_{ij}(\mathbf{x})$
 • [Skica: OVO]
 • Shema jedan-naspram-ostali (engl. one-vs-rest, OVR, one-vs-all)
  • $K$ binarnih klasifikatora s pouzdanošću, po jedan za svaku klasu
  • Model: $$ h(\mathbf{x}) = \mathrm{argmax}_j\ h_j(\mathbf{x}) $$
 • [Skica: OVR]
 • Prednost OVR nad OVO je da imamo manje modela, međutim OVR lako rezultira neuravnoteženim brojem primjera kroz klase

In [197]:
h1 = lambda x: h(x, [0, 2, 1])
plot_decision_boundary(h1)
h2 = lambda x: h(x, [-0.2, 0.7, -0.8])
plot_decision_boundary(h2)
h3 = lambda x: h(x, [-1.5, 0.1, 0.5])
plot_decision_boundary(h3)
plt.scatter(X[:,1],X[:,2]);In [152]:
print h1(X[0]), h2(X[0]), h3(X[0])


9 4.1 -1.5

In [153]:
print h1(X[1]), h2(X[1]), h3(X[1])


-5 -7.7 0.5

In [198]:
def ovr(x): return sp.argmax([h1(x), h2(x), h3(x)])

In [199]:
ovr(X[0])


Out[199]:
0

In [200]:
ovr(X[1])


Out[200]:
2

In [157]:
x = linspace(-10, 10)
y = linspace(-10, 10)
X1, X2 = np.meshgrid(x, y)
XX = sp.dstack((sp.ones((50, 50)), X1, X2))

In [166]:
n, m, _ = shape(XX)
YY = sp.zeros((n,m))
for i in range(0,n):
  for j in range(0,m):
    YY[i,j] = ovr(XX[i, j])

In [175]:
plt.contourf(X1, X2, YY);


Klasifikacija regresijom

Podsjetnik

 • [Skica]
 • Funkcija pogreške (empirijsko očekivanje kvadratnog gubitka): $$ E(\mathbf{w}|\mathcal{D})=\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N\big(\mathbf{w}^\intercal\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)}\big)^2 = \frac{1}{2} (\boldsymbol\Phi\mathbf{w} - \mathbf{y})^\intercal (\boldsymbol\Phi\mathbf{w} - \mathbf{y}) $$
 • Minimizator pogreške: $$ \mathbf{w} = (\boldsymbol\Phi^\intercal\boldsymbol\Phi)^{-1}\boldsymbol\Phi^\intercal\mathbf{y} = \color{red}{\boldsymbol\Phi^{+}}\mathbf{y} $$
 • Q: Kako iskoristiti regresiju za klasifikaciju?

Binarna klasifikacija $(K=2)$

 • Ideja: regresijska funkcija $h(\mathbf{x})$ koja za primjere iz klase $\mathcal{C}_1$ daje $h(\mathbf{x})=1$, a za primjere iz klase $\mathcal{C}_2$ daje $h(\mathbf{x})=0$
 • Primjer $\mathbf{x}$ klasificiriamo u klasu $\mathcal{C}_j$ za koju je $h(\mathbf{x})$ najveći
 • Granica između $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ je na $h(\mathbf{x})=0.5$
 • Primjer za $n=1$
  • $h(x) = w0 + w1 x$
  • [Skica]
 • Primjer za $n=2$
  • $h(x) = w0 + w1 x_1 + w2 * x_2$
  • [Skica]
 • Alternativno, model možemo trenirati tako da za primjere iz klase $\mathcal{C_2}$ bude ciljana vrijednost bude $y=-1$
  • Diskriminativna funkcija onda je $h(\mathbf{x})=0$

Višeklasna klasifikacija $(K>2)$

 • Shema jedan-naspram-ostali (OVR)
 • Treniramo po jedan model $h_j$ za svaku klasu $\mathcal{C}_j$
$$ h_j(\mathbf{x}) = \mathbf{w}_j^\intercal\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}) $$
 • Primjeri za učenje $\mathcal{D}=\{\mathbf{x}^{(i)},\color{red}{\mathbf{y}^{(i)}}\}_{i=1}^N$:
\begin{align*} \boldsymbol\Phi = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}^{(1)})^\intercal \\ \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}^{(2)})^\intercal \\ \vdots\\ \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}^{(N)})^\intercal \\ \end{pmatrix}_{N\times (m+1)} & \qquad \color{red}{\mathbf{y}_j} = \begin{pmatrix} y_j^{(1)}\\ y_j^{(2)}\\ \vdots\\ y_j^{(N)} \end{pmatrix}_{N\times 1} \end{align*}
 • [Primjer]
 • Rješenje koje minimizira kvadratnu pogrešku: \begin{equation*} \mathbf{w}_j = (\boldsymbol\Phi^\intercal\boldsymbol\Phi)^{-1}\boldsymbol\Phi^\intercal\mathbf{y}_j = \boldsymbol\Phi^{+}\mathbf{y}_j \end{equation*}
 • Model (OVR): $$ h(\mathbf{x}) = \mathrm{argmax}_j\ \mathbf{w}_j\boldsymbol\phi(\mathbf{x}) $$

 • Primjer ($K=3$)

Prednosti i nedostatci klasifikacije regresijom

 • Prednosti:
  • Rješenje u zatvorenoj formi
  • Jednostavan postupak
 • Nedostatci:
  • Izlazi modela nemaju vjerojatnosnu intepretaciju ($h(\mathbf{x})$ nije ograničena na interval $[0,1]$)
  • Nerobusnost: osjetljivost na vrijednosti koje odskaču (kažnjavanje "pretočno'' klasificiranih primjera)
  • Zbog toga, u nekim slučajevima: pogrešna klasifikacija unatoč tome što su primjeri linearno odvojivi
 • [Primjer]

Gradijentni spust

Perceptron

Sažetak

 • Diskriminativni linearni modeli modeliraju granicu između klasa, ali ne i način generiranja primjera
 • Poopćeni linearan model je linearan model s aktivacijskom funkcijom
 • Klasifikacija regresijom je jednostavan postupak, ali nije robusan
 • Konveksna optimizacija važna je za strojno učenje jer je funkcija gubitka (a time i funkcija pogreške) tipično konveksna
 • Ako minimizacija pogreške nema rješenje u zatvorenoj formi, a možemo izračunati gradijent, onda možemo primijeniti gradijentni spust
 • Perceptron je linearan klasifikacijski model koji gradijentnim spustom mimimizira aproksimaciju broja pogrešnih klasifikacija
 • Perceptron ne konvergira za linearno nedvojive probleme, dok za linearno odvojive rješenje ovisi o inicijalizaciji i redoslijedu primjera
 • Niti regresija niti perceptron ne daju probabilistički izlaz