Zaprogramuj gre w terminalu przy uzyciu biblioteki curses w Pythonie. Wzorujac sie na grach typu Roguelike

 • oprogramuj poruszanie sie po labiryncie
 • oprogramuj system walki z przeciwnikami
 • oprogramuj poziomy doswiadczenia i zdobywania przedmiotow
 • zastanow sie w jaki sposob zaprezentowac sciany, bohatera, skrzynki

In [ ]:
from curses import wrapper

def main(stdscr):
  # Clear screen
  stdscr.clear()
  stdscr.border()

  # This raises ZeroDivisionError when i == 10.
  for i in range(11, 0, -1):
    v = i-10
    print(v, i)
    stdscr.addstr(i, 0, '10 divided by {} is {}'.format(v, 10 + v))
    stdscr.refresh()
    stdscr.getkey()

  stdscr.refresh()
  stdscr.getkey()

wrapper(main)