In [1]:
import sympy as sym
from scipy import integrate
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

In [2]:
S, I, R = sym.Function("S"), sym.Function("I"), sym.Function("V")
N, mu, alpha, beta, t = sym.symbols("N, mu, alpha, beta, t")

In [3]:
eq1 = sym.Derivative(S(t), t) - (- alpha * S(t) * I(t) - mu * R(t))
eq2 = sym.Derivative(I(t), t) - (alpha * I(t) * S(t) / N - beta * I(t))
eq3 = sym.Derivative(R(t), t) - (beta * I(t) + mu * R(t))

In [4]:
sym.dsolve((eq1, eq2, eq3))


--------------------------------------------------------------------------
NotImplementedError           Traceback (most recent call last)
<ipython-input-4-f5e5bded6978> in <module>()
----> 1 sym.dsolve((eq1, eq2, eq3))

~/anaconda3/envs/cfm/lib/python3.6/site-packages/sympy/solvers/ode.py in dsolve(eq, func, hint, simplify, ics, xi, eta, x0, n, **kwargs)
  606       "number of functions being equal to number of equations")
  607     if match['type_of_equation'] is None:
--> 608       raise NotImplementedError
  609     else:
  610       if match['is_linear'] == True:

NotImplementedError: 

Mae ymchwil pellach yn dangos bod datrysiad union i'r system o hafaliadau differol hon yn anodd. Gadewch i ni ei wneud yn rhifiadol:


In [5]:
def dx(x, t, alpha, beta, mu):

  return (- alpha * x[1] * x[0] - mu * x[0],
      alpha * x[1] * x[0] - beta * x[1],
      beta * x[1] + mu * x[0])

In [6]:
alpha = 1 / 1000 # Mae pob 1000 rhyngweithrediadu yn arwain at haint
beta = 1 / 5 # Mae'n cymryd 5 uned amser i adfer o'r afiechyd
N = 10 ** 4 # Poblogaeth o 10 mil o bobl
mu = 0 # 0 canran brechu

ts = np.linspace(0, 10, 5000)
xs = integrate.odeint(func=dx, y0=np.array([N - 1, 1, 0]), t=ts, args=(alpha, beta, mu))
S, I, R = xs.T
plt.figure()
plt.plot(ts, S, label="Tueddol")
plt.plot(ts, I, label="Heintiedig")
plt.plot(ts, R, label="Wedi Adfer")
plt.legend()
plt.title(f"$\max(I)={round(max(I))}$ ($\\alpha={alpha}$, $\\beta={beta}$, $\mu={mu}$)")
plt.savefig("base_scenario.pdf");In [7]:
mu = 1 / 2 # Brechu hanner y poblogaeth
ts = np.linspace(0, 10, 5000)
xs = integrate.odeint(func=dx, y0=np.array([N - 1, 1, 0]), t=ts, args=(alpha, beta, mu))
S, I, R = xs.T
plt.figure()
plt.plot(ts, S, label="Tueddol")
plt.plot(ts, I, label="Heintiedig")
plt.plot(ts, R, label="Wedi Adfer")
plt.legend()
plt.title(f"$\max(I)={round(max(I))}$ ($\\alpha={alpha}$, $\\beta={beta}$, $\mu={mu}$)")
plt.savefig("moderate_vaccination_rate.pdf");In [8]:
mu = 99 / 100 # Brechu 99% o'r poblogaeth
ts = np.linspace(0, 10, 5000)
xs = integrate.odeint(func=dx, y0=np.array([N - 1, 1, 0]), t=ts, args=(alpha, beta, mu))
S, I, R = xs.T
plt.figure()
plt.plot(ts, S, label="Tueddol")
plt.plot(ts, I, label="Heintiedig")
plt.plot(ts, R, label="Wedi Adfer")
plt.legend()
plt.title(f"$\max(I)={round(max(I))}$ ($\\alpha={alpha}$, $\\beta={beta}$, $\mu={mu}$)")
plt.savefig("high_vaccination_rate.pdf");In [9]:
vaccination_rates = np.linspace(0, 1, 500)
max_percent_of_infected = []
for mu in vaccination_rates:
  xs = integrate.odeint(func=dx, y0=np.array([N - 1, 1, 0]), t=ts, args=(alpha, beta, mu))
  S, I, R = xs.T
  max_percent_of_infected.append(max(I) / N)
plt.figure()
plt.plot(vaccination_rates, max_percent_of_infected)
plt.xlabel("$\mu$")
plt.ylabel("% o'r poblogath sy'n heintiedig")
plt.savefig("effect_of_vaccination_rate.pdf");In [ ]:


In [ ]: