Lichoběžníkový časový průběh s lze popsat vztahem:

$$u_t() = \sum_{n=1}^\infty {4U_m \over{2 \pi}} \sin(n\alpha) { \sin(n\omega t ) \over n^2 }$$

Vyzkoušejte si, kolik je třeba harmonických složek pro zachování tvaru tohoto časového průběhu.


In [1]:
#############################################################
def obdelnik(t,m,kroky=True,Um=1,f=1):
  u=zeros(len(t))
  figure(figsize=(10,7))
  minorticks_on()
  xlabel(r'$\rightarrow$ \\t [s]',fontsize=16, x=0.9 )
  ylabel(r'u [V] $\uparrow$',fontsize=16, y=0.9, rotation=0)
  title(u"{} harmonických složek".format(m))
  grid(True, 'major', linewidth=1)
  grid(True, 'minor', linewidth=0.5)
  for n in range(1,m+1)[::2]:
    harm = 4.*Um*sin(n*2.5)*sin(n*2*pi*f*t)/(2*pi*n*n)
    if kroky:
      plot(t,harm,'--g')
    u = u + harm
  #figure(figsize=(10,7))
  plot(t,u,'r-',lw=2)
  grid(1)
############################################################

t=linspace(0,2,5000)

In [2]:
obdelnik(t,3,)In [3]:
obdelnik(t,7,)In [4]:
obdelnik(t,11,)In [5]:
obdelnik(t,20,False)In [6]:
obdelnik(t,30,False)In [7]:
obdelnik(t,50,False)