Python in matematika

Pred vami je zbirka dokumentov, v katerih bomo opisali, kako lahko nekatere matematične probleme in naloge rešujemo s programskim jezikom Python. Zbirka je nastala kot dodatno gradivo pri predmetu Matematika, pri katerem znanje Pythona ni zahtevano. Tukaj predstavljena snov je, kar se tiče predmeta Matematika, povsem neobvezna. Glavni namen te zbirke je, da spoznate, kako lahko pridobljeno znanje matematike uporabite pri programiranju in obratno, kako si lahko pri učenju matematike pomagate s Pythonom.

Kazalo

  1. Uvod
  2. Števila, enačbe in neenačbe
  3. Zaporedja in vrste
  4. Funkcije
  5. Odvod