Pandas bevezető

Ez a bevezető az Üzleti Intelligencia tárgy laborjához készült. A pandas könyvtárhoz kívánok egy rövid bevezetőt nyújtani. Az anyag folyamatosan bővül.

Angol nyelven kiváló erőforrásokat találhatsz:

 1. A hivatalos dokumentációhoz tartozó rövid bevezető: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/10min.html
 2. Brandon Rhodes tutorialja a 2015-ös Pyconon (kicsit hosszabb, de megéri): https://www.youtube.com/watch?v=5JnMutdy6Fw

Mi az a pandas?

A pandas egy adatkezelő függvénykönyvtár, amit a Data Scientistek nagyon szeretnek. Az adatokat táblázatos formában kezeli. A táblázatoknak van fejlécük és indexük. Heterogén adatokat tárolhatunk: szöveges, számadat, igazságérték, dátum stb. Az adatok típusa egy oszlopon belül sem kell, hogy azonos legyen.

A pandas remekül együttműködik a Python gépi tanuló könyvtárával (scikit-learn) és a legelterjedtebb vizualizációs könyvtárakkal (matplotlib, seaborn).


In [1]:
import pandas as pd # konvenció szerint pd aliast használunk
%matplotlib inline
import matplotlib
import numpy as np

# tegyük szebbé a grafikonokat
matplotlib.style.use('ggplot')
matplotlib.pyplot.rcParams['figure.figsize'] = (15, 3)
matplotlib.pyplot.rcParams['font.family'] = 'sans-serif'

In [2]:
grades = pd.DataFrame(
  {
    'subject': ['analízis 1', 'digitális technika 1', 
          'fizika 1', 'mikmak', 'programozás alapjai 1', 'szoftvertechonológia',
          'bevezetés a számításelméletbe 1'],
    'grade': [3, 4, 3, 2, 5, 1, 4],
    'teacher': ['a', 'b', 'a', 'c', 'd', 'd', 'd'],
    'semester': [1, 1, 2, 2, 1, 3, 1],
  }
)
grades


Out[2]:
grade semester subject teacher
0 3 1 analízis 1 a
1 4 1 digitális technika 1 b
2 3 2 fizika 1 a
3 2 2 mikmak c
4 5 1 programozás alapjai 1 d
5 1 3 szoftvertechonológia d
6 4 1 bevezetés a számításelméletbe 1 d

A DataFrame elejét a .head függvénnyel, a végét a .tail-lel nézhetjük meg. Ennek akkor van jelentősége, ha nagy táblázatokkal dolgozunk.


In [3]:
grades.head()


Out[3]:
grade semester subject teacher
0 3 1 analízis 1 a
1 4 1 digitális technika 1 b
2 3 2 fizika 1 a
3 2 2 mikmak c
4 5 1 programozás alapjai 1 d

Alapértelmezetten 5 sort ír ki, de megadhatjuk paraméterként pontosan hány sort szeretnénk látni.


In [4]:
grades.tail(2)


Out[4]:
grade semester subject teacher
5 1 3 szoftvertechonológia d
6 4 1 bevezetés a számításelméletbe 1 d

Egyszerű navigálás a DataFrame-ben

Fontos megemlíteni, hogy minden művelet egy új DataFrame-mel tér vissza, beleértve a head és a tail függvényeket is, azonban ezek az új DataFrame-ek nem tényleges másolatok, hanem csak ún. slice-ok az eredetiből. A copy függénnyel tudunk másolatot készíteni.

A táblázat első oszlopa kitüntetett, ez a DataFrame indexe, ezzel tudjuk azonosítani a sorokat. Ugyan nem követelmény, hogy unikus legyen, de praktikus unikusra választani. Egynél több oszlopot is használhatunk indexként (multiindex).

Oszlopok kiválasztása

Lekérhetünk csak bizonyos oszlopokat, ekkor egy új DataFrame-et kapunk, ami a választott oszlopokat tartalmazza csak. Egy oszlopot a szögletes zárójelekkel tudunk indexelni.


In [5]:
grades['teacher']


Out[5]:
0  a
1  b
2  a
3  c
4  d
5  d
6  d
Name: teacher, dtype: object

Amennyiben az oszlop neve nem tartalmaz szóközöket, attribútumként is elérjük.


In [6]:
grades.teacher


Out[6]:
0  a
1  b
2  a
3  c
4  d
5  d
6  d
Name: teacher, dtype: object

A kapott eredmény nem tűnik táblázatnak és valóban más típusú


In [7]:
type(grades.teacher)


Out[7]:
pandas.core.series.Series

Amikor a dimenziók száma egyre csökken, Series objektumot kapunk vissza.

Egynél több oszlop kiválasztásánál dupla zárójelet kell használni.


In [8]:
grades[['grade', 'teacher']]


Out[8]:
grade teacher
0 3 a
1 4 b
2 3 a
3 2 c
4 5 d
5 1 d
6 4 d

Valójában az [] operátor indexének típusa alapján dől el, hogy milyen típust kapunk vissza. Egy oszlopból is készíthethünk DataFrame-et Series helyett, ha listaként kérdezzük le:


In [9]:
print(type(grades[['grade']]))
grades[['grade']]


<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Out[9]:
grade
0 3
1 4
2 3
3 2
4 5
5 1
6 4

Sorok kiválasztása

A sorokat többféleképpen indexelhetjük:

 1. index szerint
 2. sorszám szerint

Mielőtt index szerint kérdeznénk le egy sort, állítsuk át az indexet valami beszédesebbre.


In [10]:
grades = grades.set_index('subject')
grades


Out[10]:
grade semester teacher
subject
analízis 1 3 1 a
digitális technika 1 4 1 b
fizika 1 3 2 a
mikmak 2 2 c
programozás alapjai 1 5 1 d
szoftvertechonológia 1 3 d
bevezetés a számításelméletbe 1 4 1 d

In [11]:
grades.loc['fizika 1'] # a loc után [] kell!


Out[11]:
grade    3
semester  2
teacher   a
Name: fizika 1, dtype: object

Mivel egyetlen sort kértünk, megint Series objektumot kapunk.


In [12]:
type(grades.loc['fizika 1'])


Out[12]:
pandas.core.series.Series

A Series egy egydimenziós adatsor, gondolhatunk rá úgy, mint a DataFrame egy sorára.

Indexelés sor szerint


In [13]:
grades.iloc[1:3] # utolsó index nincs benne, [1, 3)


Out[13]:
grade semester teacher
subject
digitális technika 1 4 1 b
fizika 1 3 2 a

Oszlopok kiválasztása az iloc segítségével


In [14]:
grades.iloc[:, [0, 2]]


Out[14]:
grade teacher
subject
analízis 1 3 a
digitális technika 1 4 b
fizika 1 3 a
mikmak 2 c
programozás alapjai 1 5 d
szoftvertechonológia 1 d
bevezetés a számításelméletbe 1 4 d

In [15]:
grades.iloc[:, 1:-1]


Out[15]:
semester
subject
analízis 1 1
digitális technika 1 1
fizika 1 2
mikmak 2
programozás alapjai 1 1
szoftvertechonológia 3
bevezetés a számításelméletbe 1 1

Tetszőleges sor és oszlop tartományok vagy kombinációk kiválasztása


In [16]:
grades.iloc[1:5, 1:2]


Out[16]:
semester
subject
digitális technika 1 1
fizika 1 2
mikmak 2
programozás alapjai 1 1

Egy sort vagy oszlopot többször is lekérdezhetünk, ráadásul akármilyen sorrendben.


In [17]:
grades.iloc[[4, 1, 1], [2, 1, 2]]


Out[17]:
teacher semester teacher
subject
programozás alapjai 1 d 1 d
digitális technika 1 b 1 b
digitális technika 1 b 1 b

Egyetlen mező kiválasztása

Egy mező tartalmát sokféleképpen kiválaszthatjuk, talán így a legegyszerűbb:


In [18]:
grades.loc['fizika 1', 'grade']


Out[18]:
3

Szűrés

A DataFrame-ek sorain egyszerre végezhetünk műveleteket:


In [19]:
grades.semester == 1


Out[19]:
subject
analízis 1             True
digitális technika 1        True
fizika 1              False
mikmak               False
programozás alapjai 1        True
szoftvertechonológia        False
bevezetés a számításelméletbe 1   True
Name: semester, dtype: bool

Ekkor azokra a sorokra kapunk True-t, ahol igaz a feltétel. A feltételek kombinálhatóak, a zárójelezésre figyelni kell:


In [20]:
(grades.semester == 1) & (grades.teacher == 'a')


Out[20]:
subject
analízis 1             True
digitális technika 1        False
fizika 1              False
mikmak               False
programozás alapjai 1       False
szoftvertechonológia        False
bevezetés a számításelméletbe 1  False
dtype: bool

Az igazságértékek sorozatával pedig szűrhetjük a DataFrame-eket:


In [21]:
grades[grades.semester==1]


Out[21]:
grade semester teacher
subject
analízis 1 3 1 a
digitális technika 1 4 1 b
programozás alapjai 1 5 1 d
bevezetés a számításelméletbe 1 4 1 d

In [22]:
grades[(grades.semester == 1) & (grades.teacher == 'a')]


Out[22]:
grade semester teacher
subject
analízis 1 3 1 a

Vektoros műveletvégzés

A pandas DataFrame-jeire és Series-eire az aritmetikai operátorok túl vannak terhelve, ezért egyszerre végezhetünk az egész táblán műveleteket.


In [23]:
grades[['grade', 'semester']] + 15


Out[23]:
grade semester
subject
analízis 1 18 16
digitális technika 1 19 16
fizika 1 18 17
mikmak 17 17
programozás alapjai 1 20 16
szoftvertechonológia 16 18
bevezetés a számításelméletbe 1 19 16

Az index is hasonlóan manipulálható


In [24]:
grades.index.str.upper()


Out[24]:
Index(['ANALÍZIS 1', 'DIGITÁLIS TECHNIKA 1', 'FIZIKA 1', 'MIKMAK',
    'PROGRAMOZÁS ALAPJAI 1', 'SZOFTVERTECHONOLÓGIA',
    'BEVEZETÉS A SZÁMÍTÁSELMÉLETBE 1'],
   dtype='object', name='subject')

Át is állítható:


In [25]:
grades.index = grades.index.str.upper()
grades


Out[25]:
grade semester teacher
subject
ANALÍZIS 1 3 1 a
DIGITÁLIS TECHNIKA 1 4 1 b
FIZIKA 1 3 2 a
MIKMAK 2 2 c
PROGRAMOZÁS ALAPJAI 1 5 1 d
SZOFTVERTECHONOLÓGIA 1 3 d
BEVEZETÉS A SZÁMÍTÁSELMÉLETBE 1 4 1 d

Majd visszaállítható:


In [26]:
grades.index = grades.index.str.lower()
grades


Out[26]:
grade semester teacher
subject
analízis 1 3 1 a
digitális technika 1 4 1 b
fizika 1 3 2 a
mikmak 2 2 c
programozás alapjai 1 5 1 d
szoftvertechonológia 1 3 d
bevezetés a számításelméletbe 1 4 1 d

Több DataFrame kezelése, merge


In [27]:
credits = pd.DataFrame(
  {
    'subject': ['analízis 1', 'fizika 1', 'programozás alapjai 2'],
    'credit': [7, 5, 5]
  }
)
credits


Out[27]:
credit subject
0 7 analízis 1
1 5 fizika 1
2 5 programozás alapjai 2

Hány kreditet érnek a tárgyak, amikre jegyet kaptunk?


In [28]:
d = grades.merge(credits, left_index=True, right_on='subject', how='outer')

d


Out[28]:
grade semester teacher credit subject
0 3.0 1.0 a 7.0 analízis 1
2 4.0 1.0 b NaN digitális technika 1
1 3.0 2.0 a 5.0 fizika 1
2 2.0 2.0 c NaN mikmak
2 5.0 1.0 d NaN programozás alapjai 1
2 1.0 3.0 d NaN szoftvertechonológia
2 4.0 1.0 d NaN bevezetés a számításelméletbe 1
2 NaN NaN NaN 5.0 programozás alapjai 2

A paraméterek magyarázata:

 1. left_index: a baloldali DataFrame (grades ebben az esetben) indexe mentén joinoljon.
 2. right_on: a jobboldali DataFrame (credits) subject mezője mentén joinoljon.
 3. how: inner/outer. Egyezik az SQL-es joinnal.

A joinolni kívánt mező kétféle lehet:

 1. index: ekkor az indexként használt oszlopot próbálja a másik táblázattal joinolni. left_index=True-ra kell állítani.
 2. nem index: egy vagy több nem indexként használt oszlop mentén próbál meg joinolni. left_on=col1 vagy left_on=[col1, col2]

In [29]:
grades.merge(credits, left_index=True, right_on='subject', how='inner')


Out[29]:
grade semester teacher credit subject
0 3 1 a 7 analízis 1
1 3 2 a 5 fizika 1

Érvénytelen adatok eldobása

Látható, hogy nem minden tárgyhoz sikerült megtalálni a kreditszámot, hiszen nem mindegyik szerepelt a credits táblában.

A pandas NaN (not a number) tölti fel a hiányzó mezőket. Szerencsére a legtöbb műveletnek megmondhatjuk, hogy hogyan bánjon a NaN-okkal. Meg is szabadulhatunk tőlük:


In [30]:
d = d.dropna()
d


Out[30]:
grade semester teacher credit subject
0 3.0 1.0 a 7.0 analízis 1
1 3.0 2.0 a 5.0 fizika 1

Szélsőérték-keresés (max, idxmax)

Sokszor vagyunk kíváncsiak arra, hogy mi egy oszlop maximuma/minimuma vagy éppen hol veszi fel ezt az értéket (argmax). A pandas tartalmaz erre beépített függvényeket.

DataFrame-re

Mi az egyes oszlopok maximuma?


In [31]:
print(type(grades.max()))
grades.max()


<class 'pandas.core.series.Series'>
Out[31]:
grade    5
semester  3
teacher   d
dtype: object

A max függvény egy Series-zel tér vissza, ami minden oszlop maximumát tartalmazza. Sorokra is felthetjük ugyanezt a kérdést, bár erre az adatra nem sok értelme van:


In [32]:
grades.max(axis=1)


Out[32]:
subject
analízis 1             3
digitális technika 1        4
fizika 1              3
mikmak               2
programozás alapjai 1       5
szoftvertechonológia        3
bevezetés a számításelméletbe 1  4
dtype: int64

Hol veszi fel a maximumát?


In [33]:
# grades.idxmax() # hibát kapunk, mert az egyik oszlop szöveges
grades[['grade', 'semester']].idxmax()


Out[33]:
grade    programozás alapjai 1
semester   szoftvertechonológia
dtype: object

Indexelhetünk is a visszakapott értékekkel, így a legmagasabb értékeket tartalmazó sorokat kapjuk meg.


In [34]:
grades.loc[grades[['grade', 'semester']].idxmax()]


Out[34]:
grade semester teacher
subject
programozás alapjai 1 5 1 d
szoftvertechonológia 1 3 d

A számadatot tartalmazó oszlopok közül megkaptuk, hogy melyik sornál veszi fel a maximális értéket. Holtverseny esetén a legelső előfordulást adja vissza.

Az idxmax függvény Series-re hasonlóan működik, csak az eredmény egyetlen skalár érték:


In [35]:
grades.grade.idxmax()


Out[35]:
'programozás alapjai 1'

Csoportosítás (groupby)

A groupby függvénnyel tetszőleges oszlop mentén csoportosíthatjuk a DataFrame-et.


In [36]:
g = credits.groupby('credit')

In [37]:
g.groups


Out[37]:
{5: Int64Index([1, 2], dtype='int64'), 7: Int64Index([0], dtype='int64')}

Nem csak oszlop szerint tudunk csoportosítani, hanem tetszőleges kifejezés szerint.


In [38]:
credits.credit % 3


Out[38]:
0  1
1  2
2  2
Name: credit, dtype: int64

Eszerint groupby:


In [39]:
credits.groupby(credits.credit % 3)


Out[39]:
<pandas.core.groupby.DataFrameGroupBy object at 0x7f867767f978>

Csoportonként végezhetünk műveleteket:


In [40]:
grades.groupby("semester").mean()


Out[40]:
grade
semester
1 4.0
2 2.5
3 1.0

Egynél több oszlop szerint is csoportosíthatunk, ekkor az olszopok értékeinek összes kombinációja (direkt szorzat) szerepelni fog az indexben.

A size függvénnyel az egyes csoportok elemeinek számát kérhetjük le.


In [41]:
grades.groupby(["semester", "teacher"]).size()


Out[41]:
semester teacher
1     a     1
     b     1
     d     2
2     a     1
     c     1
3     d     1
dtype: int64

Ismét Series objektumot kaphatunk. A könnyebb olvashatóság kedvéért DataFrame-é konvertálhatjuk:


In [42]:
grades.groupby(["semester", "teacher"]).size().to_frame()


Out[42]:
0
semester teacher
1 a 1
b 1
d 2
2 a 1
c 1
3 d 1

Rendezés

A DataFrame-eket többféleképpen rendezhetjük.

Index szerint rendezve:


In [43]:
grades.sort_index()


Out[43]:
grade semester teacher
subject
analízis 1 3 1 a
bevezetés a számításelméletbe 1 4 1 d
digitális technika 1 4 1 b
fizika 1 3 2 a
mikmak 2 2 c
programozás alapjai 1 5 1 d
szoftvertechonológia 1 3 d

Illetve egy vagy több oszlop szerint rendezve:


In [44]:
grades.sort_values(['grade', 'semester'])


Out[44]:
grade semester teacher
subject
szoftvertechonológia 1 3 d
mikmak 2 2 c
analízis 1 3 1 a
fizika 1 3 2 a
digitális technika 1 4 1 b
bevezetés a számításelméletbe 1 4 1 d
programozás alapjai 1 5 1 d

Fordított sorrendben:


In [45]:
grades.sort_index(ascending=False)


Out[45]:
grade semester teacher
subject
szoftvertechonológia 1 3 d
programozás alapjai 1 5 1 d
mikmak 2 2 c
fizika 1 3 2 a
digitális technika 1 4 1 b
bevezetés a számításelméletbe 1 4 1 d
analízis 1 3 1 a

Vizualizáció (plot)

A matplotlib modullal együttműködve rengeteg vizualizációs lehetőségünk van.


In [46]:
grades.plot(y='grade')


Out[46]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f86776a1d68>

Az oszlopdiagramnak több értelme lenne:


In [47]:
grades.plot(y='grade', kind='bar')


Out[47]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f86755e6080>

Nem adtuk meg az x tengelyt, ekkor automatikusan a DataFrame indexét használja, ami ebben az esetben a tárgyakat jelenti.

Ábrázolhatnánk félév szerint is egy scatter ploton.


In [48]:
grades.plot(x='semester', y='grade', kind='scatter')


Out[48]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f86755e6160>

Amire érdemes figyelni (GOTCHAs)

Minden művelet új DataFrame-et ad vissza

Szinte minden művelet alapértelmezetten egy új DataFrame-mel tér vissza, nem módosítja a paramétereit. Ezt el kell tárolnunk, ha használni akarjuk.

Egy cellában az utolsó kifejezés visszatérési értéke kiíródik, de a többi nem

Ha a többit is szeretnénk kiírni, használjuk a print függvényt.