IPython parallel

Jupyter prilično jednostavno omogućava paralelizaciju koda. Dokumentaciju možete naći ovdje: Using IPython for parallel computing.

No modifikacija Jupyter notebook u Sagemath oblaku to ne omogućuje. No u Sagemath oblaku možemo pokretnuti čisti Jupyter notebook tako što u otvorimo link oblika

https://cloud.sagemath.com/[id_projekta]/port/jupyter

u pregledniku. Kako se ovim pokreće server, možda je potrebno poslije nekoliko sekundi osvježiti stranicu.

Dobit ćemo Jupyter Dashboard, s popisom notebooka. Ako kliknemo na menu Clusters možemo podesiti broj procesora (# of engines). Stavimo recimo na 4.

U nastavku ćemo pokazati na jednostavnom primjeru kako koristiti paralelizaciju u Jupyter notebooku.


In [1]:
from IPython.parallel import Client

In [2]:
cli = Client()

S atributom ids dobijamo listu procesora u klasteru:


In [3]:
cli.ids


Out[3]:
[0, 1, 2, 3]

Sada možemo izabirati što se izvodi na kojem procesoru.


In [4]:
def getpid():
  """ vraća jedinstveni ID trenutnog procesora """
  import os
  return os.getpid()

In [5]:
# procesor u kojem se vrti notebook
getpid()


Out[5]:
10108

In [6]:
# na prvom procesoru
cli[0].apply_sync(getpid)


Out[6]:
27199

In [7]:
# na svim procesorima
cli[:].apply_sync(getpid)


Out[7]:
[27199, 27200, 27201, 27214]

Najjednostavnije korištenje je pomoću dekoratora:

@view.parallel(block=True)

Primjer:


In [8]:
dview = cli[:]

In [9]:
@dview.parallel(block=True)
def dummy_task(delay):
  """ funkcija koja ništa ne radi """
  import os, time

  t0 = time.time()
  pid = os.getpid()
  time.sleep(delay)
  t1 = time.time()
  
  return [pid, t0, t1]

In [10]:
# generiramo slučajno kašnjenje
import numpy
delay_times = numpy.random.rand(4)

Da bi mapirali funkciju dummy_task na podatke, koristimo map metodu u dummy_task:


In [11]:
dummy_task.map(delay_times)


Out[11]:
[[27199, 1428597985.888589, 1428597986.192964],
 [27200, 1428597985.889377, 1428597986.296258],
 [27201, 1428597985.893522, 1428597986.028034],
 [27214, 1428597985.89323, 1428597986.890921]]

Napravimo sada to na više zadataka i vizualizirajmo što se dešava:


In [18]:
from matplotlib.pyplot import *
%matplotlib inline
def visualize_tasks(results):
  res = numpy.array(results)
  fig, ax = subplots(figsize=(10, res.shape[1]))
  
  yticks = []
  yticklabels = []
  tmin = min(res[:,1])
  for n, pid in enumerate(numpy.unique(res[:,0])):
    yticks.append(n)
    yticklabels.append("%d" % pid)
    for m in numpy.where(res[:,0] == pid)[0]:
      ax.add_patch(Rectangle((res[m,1] - tmin, n-0.25),res[m,2] - res[m,1], 0.5, color="green", alpha=0.5))  
  ax.set_ylim(-.5, n+.5)
  ax.set_xlim(0, max(res[:,2]) - tmin + 0.)
  ax.set_yticks(yticks)
  ax.set_yticklabels(yticklabels)
  ax.set_ylabel("PID")
  ax.set_xlabel("sekunde")

In [13]:
delay_times = numpy.random.rand(64)

In [19]:
result = dummy_task.map(delay_times)
visualize_tasks(result)


Za balansiranje možemo koristiti load_balanced_view metodu:


In [20]:
lbview = cli.load_balanced_view()

In [21]:
@lbview.parallel(block=True)
def dummy_task_load_balanced(delay):
  """ funkcija koja ništa ne radi """
  import os, time

  t0 = time.time()
  pid = os.getpid()
  time.sleep(delay)
  t1 = time.time()
  
  return [pid, t0, t1]

In [22]:
result = dummy_task_load_balanced.map(delay_times)
visualize_tasks(result)


Vidimo da su sada procesori bolje iskorišteni.