Rhestr o enghreifftiau bach o god ar gyfer sylfeini Python

Erbyn diwedd y cwrs fe ddylech chi allu:

 • Darllen a disgrifio'r hyn maent yn eu gwneud.
 • Ysgrifennu enghreifftiau eich hunain.
 • Cyfuno'r cysyniadau er mwyn gwneud pethau mwy cymhleth.

Nodwch taw is-set fach o alluoedd Python yw hon

Aseinio newidynnau a thriniaeth algebraidd

import math

a = 3
b = a + 1
print(math.sqrt(a ** 2 + b ** 2))

Allbwn?In [1]:
import math
a = 3
b = a + 1
print(math.sqrt(a ** 2 + b ** 2))


5.0

Datganiadau amodol sengl

import random

n = random.randint(0, 5)
if n == 4:
  print(n)
else:
  print(-1)

Allbwn?In [2]:
import random
n = random.randint(0, 5)
if n == 4:
  print(n)
else:
  print(-1)


-1

Datganiadau amodol ailadroddol

import random

n = random.randint(0, 5)
number_of_samples = 1
while n != 4:
  number_of_samples += 1
  n = random.randint(0, 5)

Allbwn?In [3]:
import random
n = random.randint(0, 5)
number_of_samples = 1
while n != 5:
  number_of_samples += 1
  n = random.randint(0, 5)
print(number_of_samples)


2

Ffwythiannau a rhestrau

import random

def cael_samplau(terfan_uchaf=5):
  """
  Allbynnu'r hapsamplau o 0 i'r `terfan_uchaf` nes
  samplir y `terfan_uchaf`.
  """
  samplau = [random.randint(0, terfan_uchaf)]

  while samplau[-1] != terfan_uchaf:
    samplau.append(random.randint(0, terfan_uchaf))

  return samplau

print(cael_samplau(terfan_uchaf=5))

Allbwn?In [4]:
def cael_samplau(terfan_uchaf=5):
  """
  Allbynnu'r hapsamplau o 0 i'r `terfan_uchaf` nes
  samplir y `terfan_uchaf`.
  """
  samplau = [random.randint(0, terfan_uchaf)]
  
  while samplau[-1] != terfan_uchaf:
    samplau.append(random.randint(0, terfan_uchaf))

  return samplau

print(cael_samplau(terfan_uchaf=5))


[0, 4, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 5]

Iteru

nifer_o_ddyddiau = 12
nifer_o_anrhegion = 0
for dydd in range(nifer_o_ddyddiau + 1):
  for anrhegion in range(dydd + 1):
    nifer_o_anrhegion += anrhegion
print(nifer_o_anrhegion)

Allbwn?In [5]:
nifer_o_ddyddiau = 12
nifer_o_anrhegion = 0
for dydd in range(nifer_o_ddyddiau + 1):
  for anrhegion in range(dydd + 1):
    nifer_o_anrhegion += anrhegion
print(nifer_o_anrhegion)


364

Ffwythiannau Ailadroddol

def fibonacci(n):
  """
  Allbynnu'r nfed rhif fibonacci gan ddefnyddio
  ffwythiant ailadroddol.
  """
  if n in [0, 1]:
    return 1
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

print(fibonacci(5))

Allbwn?In [6]:
def fibonacci(n):
  """
  Allbynnu'r nfed rhif fibonacci gan ddefnyddio
  ffwythiant ailadroddol.
  """
  if n in [0, 1]:
    return 1
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

print(fibonacci(5))


8

Rhaglennu gwrthrych-gyfeiriadol

class RhifCymhlyg:
  """
  Dosbarth ar gyfer rhifau cymhlyg o'r ffurf $a + i b$
  """
  def __init__(self, a, b):
    self.a = a
    self.b = b

  def __add__(self, llall):
    return RhifCymhlyg(self.a + other.a, self.b + other.b)

  def __mul__(self, llall):
    return RhifCymhlyg(
      self.a * llall.a - self.b * llall.b, 
      self.b * llall.a + self.a * llall.b
    )
  def __repr__(self):
    return f"{self.a} + {self.b}i"

z1 = RhifCymhlyg(1, -2)
z2 = RhifCymhlyg(51, 0)
print(z1 * z2)

Allbwn?In [7]:
class RhifCymhlyg:
  """
  Dosbarth ar gyfer rhifau cymhlyg o'r ffurf $a + i b$
  """
  def __init__(self, a, b):
    self.a = a
    self.b = b
    
  def __add__(self, llall):
    return RhifCymhlyg(self.a + other.a, self.b + other.b)
  
  def __mul__(self, llall):
    return RhifCymhlyg(
      self.a * llall.a - self.b * llall.b, 
      self.b * llall.a + self.a * llall.b
    )
  def __repr__(self):
    return f"{self.a} + {self.b}i"
  
z1 = RhifCymhlyg(1, -2)
z2 = RhifCymhlyg(51, 0)
print(z1 * z2)


51 + -102i

In [ ]: