Оператори за преждевременно излизане от цикъл

Опеатор break

Операторът break се използва за преждевременно излизане от цикъл, преди той да е завършил изпълнението си по естествения си начин. При срещане на оператора break цикълът се прекратява и изпълнението на програмата продължава от следващия ред веднага след тялото на цикъла. Прекратяването на цикъл с оператора break може да стане само от неговото тяло, когато то се изпълнява в поредната итерация на цикъла. Когато break се изпълни кодът след него в тялото на цикъла се прескача и не се изпълнява.


In [7]:
counter = 1
while counter <= 10:
  print(counter)
  if counter == 5:
    break
  counter = counter + 1


1
2
3
4
5

Оператор continue

Операторът continue спира текущата итерация на най-вътрешния цикъл, без да излиза от него.


In [4]:
counter = 0
while counter < 10:
  counter = counter + 1
  if counter % 2 == 0:
    continue
  print(counter)


1
3
5
7
9