Představení Pythonu

Jedná se o velmi rozšířený OpenSource skriptovací, programovací jazyk. Velmi často se využívá pro vědecké účely. Jeho výhodou je jednoduchá syntaxe. V základu jej lze použít i místo kalkulačky:


In [28]:
1+5


Out[28]:
6

In [5]:
1*9.2e3


Out[5]:
9200.0

Použití proměnných je intuitivní:


In [19]:
a=1
b=5
a+b


Out[19]:
6

In [21]:
b**2 #Druhá mocnina


Out[21]:
25

Moduly v Pythonu

Pro začátek nejsložitější je pochopit použití modulů v Pythonu:


In [25]:
#Zpřístupnění modulu, který chceme používat
import math

#Z modulu teď lze využívat jeho funkce a proměnné
print math.pi
print math.sin(math.pi/2)

#Pro jednodušší zápis lze nahrát do našeho jmenného prostoru konkrétní funkce
from math import cos
print cos(math.pi/4)

#Případně si název modulu můžeme zkrátit takto:
import math as m
print m.pi
print m.exp(1)


3.14159265359
1.0
0.707106781187
3.14159265359
2.71828182846
3.14159265359

In [18]:
#Bez nahrání to nefunguje
print math.pi
print pi


3.14159265359
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-18-4da13a93f212> in <module>()
   1 #Bez nahrání to nefunguje
   2 print math.pi
----> 3 print pi

NameError: name 'pi' is not defined

Pro vědecké účely se nejčastěji používají tyto dva moduly:


In [55]:
import numpy as np #Numerika, vektory, matice
import matplotlib.pyplot as plt #Tisk grafů

a=np.linspace(0,10,21)
print "a =",a
b=np.exp(a)
print "b =",b

#Zajistí zobrazení grafu přímo na této stránce
%matplotlib inline 

fig=plt.plot(a,b)


a = [ 0.  0.5  1.  1.5  2.  2.5  3.  3.5  4.  4.5  5.  5.5
  6.  6.5  7.  7.5  8.  8.5  9.  9.5 10. ]
b = [ 1.00000000e+00  1.64872127e+00  2.71828183e+00  4.48168907e+00
  7.38905610e+00  1.21824940e+01  2.00855369e+01  3.31154520e+01
  5.45981500e+01  9.00171313e+01  1.48413159e+02  2.44691932e+02
  4.03428793e+02  6.65141633e+02  1.09663316e+03  1.80804241e+03
  2.98095799e+03  4.91476884e+03  8.10308393e+03  1.33597268e+04
  2.20264658e+04]

Funkce

Funkce se definují velice jednoduše. Co ještě patří do funkce, a co už ne, se pozná podle odsazení (mezery na začátku řádku <TAB>).


In [39]:
def funkce(parametr1,parametr2):
  '''
  Sem patří popis funkce.
  '''
  vystup = parametr1 + parametr2*2
  return vystup

vystup_funkce = funkce(1,5)
print vystup_funkce


11

Zákeřnosti

Pořád je to programovací jazyk, tak pozor na něj!


In [48]:
print 5/2
print 5./2
print type(2), type(5), type(2.), type('Ahoj')

print
print 'Tato nepříjemnost se dá obejít následující importem: from __future__ import division'
from __future__ import division
print 5/2


2.5
2.5
<type 'int'> <type 'int'> <type 'float'> <type 'str'>

Tato nepříjemnost se dá obejít následující importem: from __future__ import division
2.5

Odkazy

Na webu ÚPEI jsou další tipy a odkazy týkající se Pythonu: http://upei.fme.vutbr.cz/studium/pomucky-pro-studium-software

Pro stažení doporučuji celý balík s veškerými knihovnami: https://store.continuum.io/cshop/anaconda/ (pro stažení je požadováno zadání e-mailu).