FASTA

This notebook briefly explores the FASTA format, a very common format for storing DNA sequences. FASTA is the preferred format for storing reference genomes.

FASTA and FASTQ are rather similar, but FASTQ is almost always used for storing sequencing reads (with associated quality values), whereas FASTA is used for storing all kinds of DNA, RNA or protein sequencines (without associated quality values).

Before delving into the format, I should mention that the BioPython project makes parsing and using many file formats, including FASTA, quite easy. See the BioPython SeqIO module in particular. As far as I know, though, SeqIO does not use FASTA indexes, discussed toward the bottom, which is a disadvantage.

Basic format

Here is the basic format:

>sequence1_short_name with optional additional info after whitespace
ACATCACCCCATAAACAAATAGGTTTGGTCCTAGCCTTTCTATTAGCTCTTAGTAAGATTACACATGCAA
GCATCCCCGTTCCAGTGAGTTCACCCTCTAAATCACCACGATCAAAAGGAACAAGCATCAAGCACGCAGC
AATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGAT
>sequence2_short_name with optional additional info after whitespace
GCCCCAAACCCACTCCACCTTACTACCAGACAACCTTAGCCAAACCATTTACCCAAATAAAGTATAGGCG
ATAGAAATTGAAACCTGGCGCAATAGATATAGTACCGCAAGGGAAAGATGAAAAATTATAACCAAGCATA
ATATAG

A line starting with a > (greater-than) sign indicates the beginning of a new sequence and specifies its name. Take the first line above. Everything after the > up to and excluding the first whitespace character (sequence1_short_name), is the "short name." Everything after the > up to the end of the line (sequence1_short_name with optional additional info after whitespace) is the "long name." We usually use the short name when referring to FASTA sequences.

The next three lines consists of several nucleotides. There is a maximum number of nucleotides permitted per line; in this case, it is 70. If the sequence is longer then 70 nucleotides, it "wraps" down to the next line. Not every FASTA file uses the same maximum, but a given FASTA file must use the same maximum throughout the file.

The sequences above are made up. Here's a real-world reference sequence (the human mitochondrial genome) in FASTA format:


In [1]:
import gzip
import urllib.request
url = 'ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/archive/old_genbank/Eukaryotes/vertebrates_mammals/Homo_sapiens/GRCh38/non-nuclear/assembled_chromosomes/FASTA/chrMT.fa.gz'
response = urllib.request.urlopen(url)
print(gzip.decompress(response.read()).decode('UTF8'))


>gi|113200490|gb|J01415.2|HUMMTCG Homo sapiens mitochondrion, complete genome
GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCTCCATGCATTTGGTATTTTCGTCTGGGGG
GTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGATTC
CTGCCTCATCCTATTATTTATCGCACCTACGTTCAATATTACAGGCGAACATACTTACTAAAGTGTGTTA
ATTAATTAATGCTTGTAGGACATAATAATAACAATTGAATGTCTGCACAGCCACTTTCCACACAGACATC
ATAACAAAAAATTTCCACCAAACCCCCCCTCCCCCGCTTCTGGCCACAGCACTTAAACACATCTCTGCCA
AACCCCAAAAACAAAGAACCCTAACACCAGCCTAACCAGATTTCAAATTTTATCTTTTGGCGGTATGCAC
TTTTAACAGTCACCCCCCAACTAACACATTATTTTCCCCTCCCACTCCCATACTACTAATCTCATCAATA
CAACCCCCGCCCATCCTACCCAGCACACACACACCGCTGCTAACCCCATACCCCGAACCAACCAAACCCC
AAAGACACCCCCCACAGTTTATGTAGCTTACCTCCTCAAAGCAATACACTGAAAATGTTTAGACGGGCTC
ACATCACCCCATAAACAAATAGGTTTGGTCCTAGCCTTTCTATTAGCTCTTAGTAAGATTACACATGCAA
GCATCCCCGTTCCAGTGAGTTCACCCTCTAAATCACCACGATCAAAAGGAACAAGCATCAAGCACGCAGC
AATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCAATAA
ACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCCCAGGGTTGGTCAATTTCGTGCCAGCCACCGCGGTCACACGA
TTAACCCAAGTCAATAGAAGCCGGCGTAAAGAGTGTTTTAGATCACCCCCTCCCCAATAAAGCTAAAACT
CACCTGAGTTGTAAAAAACTCCAGTTGACACAAAATAGACTACGAAAGTGGCTTTAACATATCTGAACAC
ACAATAGCTAAGACCCAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGCCCTAAACCTCAACAGTTAAATC
AACAAAACTGCTCGCCAGAACACTACGAGCCACAGCTTAAAACTCAAAGGACCTGGCGGTGCTTCATATC
CCTCTAGAGGAGCCTGTTCTGTAATCGATAAACCCCGATCAACCTCACCACCTCTTGCTCAGCCTATATA
CCGCCATCTTCAGCAAACCCTGATGAAGGCTACAAAGTAAGCGCAAGTACCCACGTAAAGACGTTAGGTC
AAGGTGTAGCCCATGAGGTGGCAAGAAATGGGCTACATTTTCTACCCCAGAAAACTACGATAGCCCTTAT
GAAACTTAAGGGTCGAAGGTGGATTTAGCAGTAAACTAAGAGTAGAGTGCTTAGTTGAACAGGGCCCTGA
AGCGCGTACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAAGTATACTTCAAAGGACATTTAACTAAAACCCCTACGCA
TTTATATAGAGGAGACAAGTCGTAACATGGTAAGTGTACTGGAAAGTGCACTTGGACGAACCAGAGTGTA
GCTTAACACAAAGCACCCAACTTACACTTAGGAGATTTCAACTTAACTTGACCGCTCTGAGCTAAACCTA
GCCCCAAACCCACTCCACCTTACTACCAGACAACCTTAGCCAAACCATTTACCCAAATAAAGTATAGGCG
ATAGAAATTGAAACCTGGCGCAATAGATATAGTACCGCAAGGGAAAGATGAAAAATTATAACCAAGCATA
ATATAGCAAGGACTAACCCCTATACCTTCTGCATAATGAATTAACTAGAAATAACTTTGCAAGGAGAGCC
AAAGCTAAGACCCCCGAAACCAGACGAGCTACCTAAGAACAGCTAAAAGAGCACACCCGTCTATGTAGCA
AAATAGTGGGAAGATTTATAGGTAGAGGCGACAAACCTACCGAGCCTGGTGATAGCTGGTTGTCCAAGAT
AGAATCTTAGTTCAACTTTAAATTTGCCCACAGAACCCTCTAAATCCCCTTGTAAATTTAACTGTTAGTC
CAAAGAGGAACAGCTCTTTGGACACTAGGAAAAAACCTTGTAGAGAGAGTAAAAAATTTAACACCCATAG
TAGGCCTAAAAGCAGCCACCAATTAAGAAAGCGTTCAAGCTCAACACCCACTACCTAAAAAATCCCAAAC
ATATAACTGAACTCCTCACACCCAATTGGACCAATCTATCACCCTATAGAAGAACTAATGTTAGTATAAG
TAACATGAAAACATTCTCCTCCGCATAAGCCTGCGTCAGATTAAAACACTGAACTGACAATTAACAGCCC
AATATCTACAATCAACCAACAAGTCATTATTACCCTCACTGTCAACCCAACACAGGCATGCTCATAAGGA
AAGGTTAAAAAAAGTAAAAGGAACTCGGCAAATCTTACCCCGCCTGTTTACCAAAAACATCACCTCTAGC
ATCACCAGTATTAGAGGCACCGCCTGCCCAGTGACACATGTTTAACGGCCGCGGTACCCTAACCGTGCAA
AGGTAGCATAATCACTTGTTCCTTAAATAGGGACCTGTATGAATGGCTCCACGAGGGTTCAGCTGTCTCT
TACTTTTAACCAGTGAAATTGACCTGCCCGTGAAGAGGCGGGCATAACACAGCAAGACGAGAAGACCCTA
TGGAGCTTTAATTTATTAATGCAAACAGTACCTAACAAACCCACAGGTCCTAAACTACCAAACCTGCATT
AAAAATTTCGGTTGGGGCGACCTCGGAGCAGAACCCAACCTCCGAGCAGTACATGCTAAGACTTCACCAG
TCAAAGCGAACTACTATACTCAATTGATCCAATAACTTGACCAACGGAACAAGTTACCCTAGGGATAACA
GCGCAATCCTATTCTAGAGTCCATATCAACAATAGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCCG
ATGGTGCAGCCGCTATTAAAGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCCTACGTGATCTGAGTTCAGACCGG
AGTAATCCAGGTCGGTTTCTATCTACNTTCAAATTCCTCCCTGTACGAAAGGACAAGAGAAATAAGGCCT
ACTTCACAAAGCGCCTTCCCCCGTAAATGATATCATCTCAACTTAGTATTATACCCACACCCACCCAAGA
ACAGGGTTTGTTAAGATGGCAGAGCCCGGTAATCGCATAAAACTTAAAACTTTACAGTCAGAGGTTCAAT
TCCTCTTCTTAACAACATACCCATGGCCAACCTCCTACTCCTCATTGTACCCATTCTAATCGCAATGGCA
TTCCTAATGCTTACCGAACGAAAAATTCTAGGCTATATACAACTACGCAAAGGCCCCAACGTTGTAGGCC
CCTACGGGCTACTACAACCCTTCGCTGACGCCATAAAACTCTTCACCAAAGAGCCCCTAAAACCCGCCAC
ATCTACCATCACCCTCTACATCACCGCCCCGACCTTAGCTCTCACCATCGCTCTTCTACTATGAACCCCC
CTCCCCATACCCAACCCCCTGGTCAACCTCAACCTAGGCCTCCTATTTATTCTAGCCACCTCTAGCCTAG
CCGTTTACTCAATCCTCTGATCAGGGTGAGCATCAAACTCAAACTACGCCCTGATCGGCGCACTGCGAGC
AGTAGCCCAAACAATCTCATATGAAGTCACCCTAGCCATCATTCTACTATCAACATTACTAATAAGTGGC
TCCTTTAACCTCTCCACCCTTATCACAACACAAGAACACCTCTGATTACTCCTGCCATCATGACCCTTGG
CCATAATATGATTTATCTCCACACTAGCAGAGACCAACCGAACCCCCTTCGACCTTGCCGAAGGGGAGTC
CGAACTAGTCTCAGGCTTCAACATCGAATACGCCGCAGGCCCCTTCGCCCTATTCTTCATAGCCGAATAC
ACAAACATTATTATAATAAACACCCTCACCACTACAATCTTCCTAGGAACAACATATGACGCACTCTCCC
CTGAACTCTACACAACATATTTTGTCACCAAGACCCTACTTCTAACCTCCCTGTTCTTATGAATTCGAAC
AGCATACCCCCGATTCCGCTACGACCAACTCATACACCTCCTATGAAAAAACTTCCTACCACTCACCCTA
GCATTACTTATATGATATGTCTCCATACCCATTACAATCTCCAGCATTCCCCCTCAAACCTAAGAAATAT
GTCTGATAAAAGAGTTACTTTGATAGAGTAAATAATAGGAGCTTAAACCCCCTTATTTCTAGGACTATGA
GAATCGAACCCATCCCTGAGAATCCAAAATTCTCCGTGCCACCTATCACACCCCATCCTAAAGTAAGGTC
AGCTAAATAAGCTATCGGGCCCATACCCCGAAAATGTTGGTTATACCCTTCCCGTACTAATTAATCCCCT
GGCCCAACCCGTCATCTACTCTACCATCTTTGCAGGCACACTCATCACAGCGCTAAGCTCGCACTGATTT
TTTACCTGAGTAGGCCTAGAAATAAACATGCTAGCTTTTATTCCAGTTCTAACCAAAAAAATAAACCCTC
GTTCCACAGAAGCTGCCATCAAGTATTTCCTCACGCAAGCAACCGCATCCATAATCCTTCTAATAGCTAT
CCTCTTCAACAATATACTCTCCGGACAATGAACCATAACCAATACTACCAATCAATACTCATCATTAATA
ATCATAATAGCTATAGCAATAAAACTAGGAATAGCCCCCTTTCACTTCTGAGTCCCAGAGGTTACCCAAG
GCACCCCTCTGACATCCGGCCTGCTTCTTCTCACATGACAAAAACTAGCCCCCATCTCAATCATATACCA
AATCTCTCCCTCACTAAACGTAAGCCTTCTCCTCACTCTCTCAATCTTATCCATCATAGCAGGCAGTTGA
GGTGGATTAAACCAAACCCAGCTACGCAAAATCTTAGCATACTCCTCAATTACCCACATAGGATGAATAA
TAGCAGTTCTACCGTACAACCCTAACATAACCATTCTTAATTTAACTATTTATATTATCCTAACTACTAC
CGCATTCCTACTACTCAACTTAAACTCCAGCACCACGACCCTACTACTATCTCGCACCTGAAACAAGCTA
ACATGACTAACACCCTTAATTCCATCCACCCTCCTCTCCCTAGGAGGCCTGCCCCCGCTAACCGGCTTTT
TGCCCAAATGGGCCATTATCGAAGAATTCACAAAAAACAATAGCCTCATCATCCCCACCATCATAGCCAC
CATCACCCTCCTTAACCTCTACTTCTACCTACGCCTAATCTACTCCACCTCAATCACACTACTCCCCATA
TCTAACAACGTAAAAATAAAATGACAGTTTGAACATACAAAACCCACCCCATTCCTCCCCACACTCATCG
CCCTTACCACGCTACTCCTACCTATCTCCCCTTTTATACTAATAATCTTATAGAAATTTAGGTTAAATAC
AGACCAAGAGCCTTCAAAGCCCTCAGTAAGTTGCAATACTTAATTTCTGTAACAGCTAAGGACTGCAAAA
CCCCACTCTGCATCAACTGAACGCAAATCAGCCACTTTAATTAAGCTAAGCCCTTACTAGACCAATGGGA
CTTAAACCCACAAACACTTAGTTAACAGCTAAGCACCCTAATCAACTGGCTTCAATCTACTTCTCCCGCC
GCCGGGAAAAAAGGCGGGAGAAGCCCCGGCAGGTTTGAAGCTGCTTCTTCGAATTTGCAATTCAATATGA
AAATCACCTCGGAGCTGGTAAAAAGAGGCCTAACCCCTGTCTTTAGATTTACAGTCCAATGCTTCACTCA
GCCATTTTACCTCACCCCCACTGATGTTCGCCGACCGTTGACTATTCTCTACAAACCACAAAGACATTGG
AACACTATACCTATTATTCGGCGCATGAGCTGGAGTCCTAGGCACAGCTCTAAGCCTCCTTATTCGAGCC
GAGCTGGGCCAGCCAGGCAACCTTCTAGGTAACGACCACATCTACAACGTTATCGTCACAGCCCATGCAT
TTGTAATAATCTTCTTCATAGTAATACCCATCATAATCGGAGGCTTTGGCAACTGACTAGTTCCCCTAAT
AATCGGTGCCCCCGATATGGCGTTTCCCCGCATAAACAACATAAGCTTCTGACTCTTACCTCCCTCTCTC
CTACTCCTGCTCGCATCTGCTATAGTGGAGGCCGGAGCAGGAACAGGTTGAACAGTCTACCCTCCCTTAG
CAGGGAACTACTCCCACCCTGGAGCCTCCGTAGACCTAACCATCTTCTCCTTACACCTAGCAGGTGTCTC
CTCTATCTTAGGGGCCATCAATTTCATCACAACAATTATCAATATAAAACCCCCTGCCATAACCCAATAC
CAAACGCCCCTCTTCGTCTGATCCGTCCTAATCACAGCAGTCCTACTTCTCCTATCTCTCCCAGTCCTAG
CTGCTGGCATCACTATACTACTAACAGACCGCAACCTCAACACCACCTTCTTCGACCCCGCCGGAGGAGG
AGACCCCATTCTATACCAACACCTATTCTGATTTTTCGGTCACCCTGAAGTTTATATTCTTATCCTACCA
GGCTTCGGAATAATCTCCCATATTGTAACTTACTACTCCGGAAAAAAAGAACCATTTGGATACATAGGTA
TGGTCTGAGCTATGATATCAATTGGCTTCCTAGGGTTTATCGTGTGAGCACACCATATATTTACAGTAGG
AATAGACGTAGACACACGAGCATATTTCACCTCCGCTACCATAATCATCGCTATCCCCACCGGCGTCAAA
GTATTTAGCTGACTCGCCACACTCCACGGAAGCAATATGAAATGATCTGCTGCAGTGCTCTGAGCCCTAG
GATTCATCTTTCTTTTCACCGTAGGTGGCCTGACTGGCATTGTATTAGCAAACTCATCACTAGACATCGT
ACTACACGACACGTACTACGTTGTAGCCCACTTCCACTATGTCCTATCAATAGGAGCTGTATTTGCCATC
ATAGGAGGCTTCATTCACTGATTTCCCCTATTCTCAGGCTACACCCTAGACCAAACCTACGCCAAAATCC
ATTTCACTATCATATTCATCGGCGTAAATCTAACTTTCTTCCCACAACACTTTCTCGGCCTATCCGGAAT
GCCCCGACGTTACTCGGACTACCCCGATGCATACACCACATGAAACATCCTATCATCTGTAGGCTCATTC
ATTTCTCTAACAGCAGTAATATTAATAATTTTCATGATTTGAGAAGCCTTCGCTTCGAAGCGAAAAGTCC
TAATAGTAGAAGAACCCTCCATAAACCTGGAGTGACTATATGGATGCCCCCCACCCTACCACACATTCGA
AGAACCCGTATACATAAAATCTAGACAAAAAAGGAAGGAATCGAACCCCCCAAAGCTGGTTTCAAGCCAA
CCCCATGGCCTCCATGACTTTTTCAAAAAGGTATTAGAAAAACCATTTCATAACTTTGTCAAAGTTAAAT
TATAGGCTAAATCCTATATATCTTAATGGCACATGCAGCGCAAGTAGGTCTACAAGACGCTACTTCCCCT
ATCATAGAAGAGCTTATCACCTTTCATGATCACGCCCTCATAATCATTTTCCTTATCTGCTTCCTAGTCC
TGTATGCCCTTTTCCTAACACTCACAACAAAACTAACTAATACTAACATCTCAGACGCTCAGGAAATAGA
AACCGTCTGAACTATCCTGCCCGCCATCATCCTAGTCCTCATCGCCCTCCCATCCCTACGCATCCTTTAC
ATAACAGACGAGGTCAACGATCCCTCCCTTACCATCAAATCAATTGGCCACCAATGGTACTGAACCTACG
AGTACACCGACTACGGCGGACTAATCTTCAACTCCTACATACTTCCCCCATTATTCCTAGAACCAGGCGA
CCTGCGACTCCTTGACGTTGACAATCGAGTAGTACTCCCGATTGAAGCCCCCATTCGTATAATAATTACA
TCACAAGACGTCTTGCACTCATGAGCTGTCCCCACATTAGGCTTAAAAACAGATGCAATTCCCGGACGTC
TAAACCAAACCACTTTCACCGCTACACGACCGGGGGTATACTACGGTCAATGCTCTGAAATCTGTGGAGC
AAACCACAGTTTCATGCCCATCGTCCTAGAATTAATTCCCCTAAAAATCTTTGAAATAGGGCCCGTATTT
ACCCTATAGCACCCCCTCTACCCCCTCTAGAGCCCACTGTAAAGCTAACTTAGCATTAACCTTTTAAGTT
AAAGATTAAGAGAACCAACACCTCTTTACAGTGAAATGCCCCAACTAAATACTACCGTATGGCCCACCAT
AATTACCCCCATACTCCTTACACTATTCCTCATCACCCAACTAAAAATATTAAACACAAACTACCACCTA
CCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAACAAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCT
GTTCGCTTCATTCATTGCCCCCACAATCCTAGGCCTACCCGCCGCAGTACTGATCATTCTATTTCCCCCT
CTATTGATCCCCACCTCCAAATATCTCATCAACAACCGACTAATCACCACCCAACAATGACTAATCAAAC
TAACCTCAAAACAAATGATAACCATACACAACACTAAAGGACGAACCTGATCTCTTATACTAGTATCCTT
AATCATTTTTATTGCCACAACTAACCTCCTCGGACTCCTGCCTCACTCATTTACACCAACCACCCAACTA
TCTATAAACCTAGCCATGGCCATCCCCTTATGAGCGGGCACAGTGATTATAGGCTTTCGCTCTAAGATTA
AAAATGCCCTAGCCCACTTCTTACCACAAGGCACACCTACACCCCTTATCCCCATACTAGTTATTATCGA
AACCATCAGCCTACTCATTCAACCAATAGCCCTGGCCGTACGCCTAACCGCTAACATTACTGCAGGCCAC
CTACTCATGCACCTAATTGGAAGCGCCACCCTAGCAATATCAACCATTAACCTTCCCTCTACACTTATCA
TCTTCACAATTCTAATTCTACTGACTATCCTAGAAATCGCTGTCGCCTTAATCCAAGCCTACGTTTTCAC
ACTTCTAGTAAGCCTCTACCTGCACGACAACACATAATGACCCACCAATCACATGCCTATCATATAGTAA
AACCCAGCCCATGACCCCTAACAGGGGCCCTCTCAGCCCTCCTAATGACCTCCGGCCTAGCCATGTGATT
TCACTTCCACTCCATAACGCTCCTCATACTAGGCCTACTAACCAACACACTAACCATATACCAATGATGG
CGCGATGTAACACGAGAAAGCACATACCAAGGCCACCACACACCACCTGTCCAAAAAGGCCTTCGATACG
GGATAATCCTATTTATTACCTCAGAAGTTTTTTTCTTCGCAGGATTTTTCTGAGCCTTTTACCACTCCAG
CCTAGCCCCTACCCCCCAATTAGGAGGGCACTGGCCCCCAACAGGCATCACCCCGCTAAATCCCCTAGAA
GTCCCACTCCTAAACACATCCGTATTACTCGCATCAGGAGTATCAATCACCTGAGCTCACCATAGTCTAA
TAGAAAACAACCGAAACCAAATAATTCAAGCACTGCTTATTACAATTTTACTGGGTCTCTATTTTACCCT
CCTACAAGCCTCAGAGTACTTCGAGTCTCCCTTCACCATTTCCGACGGCATCTACGGCTCAACATTTTTT
GTAGCCACAGGCTTCCACGGACTTCACGTCATTATTGGCTCAACTTTCCTCACTATCTGCTTCATCCGCC
AACTAATATTTCACTTTACATCCAAACATCACTTTGGCTTCGAAGCCGCCGCCTGATACTGGCATTTTGT
AGATGTGGTTTGACTATTTCTGTATGTCTCCATCTATTGATGAGGGTCTTACTCTTTTAGTATAAATAGT
ACCGTTAACTTCCAATTAACTAGTTTTGACAACATTCAAAAAAGAGTAATAAACTTCGCCTTAATTTTAA
TAATCAACACCCTCCTAGCCTTACTACTAATAATTATTACATTTTGACTACCACAACTCAACGGCTACAT
AGAAAAATCCACCCCTTACGAGTGCGGCTTCGACCCTATATCCCCCGCCCGCGTCCCTTTCTCCATAAAA
TTCTTCTTAGTAGCTATTACCTTCTTATTATTTGATCTAGAAATTGCCCTCCTTTTACCCCTACCATGAG
CCCTACAAACAACTAACCTGCCACTAATAGTTATGTCATCCCTCTTATTAATCATCATCCTAGCCCTAAG
TCTGGCCTATGAGTGACTACAAAAAGGATTAGACTGAACCGAATTGGTATATAGTTTAAACAAAACGAAT
GATTTCGACTCATTAAATTATGATAATCATATTTACCAAATGCCCCTCATTTACATAAATATTATACTAG
CATTTACCATCTCACTTCTAGGAATACTAGTATATCGCTCACACCTCATATCCTCCCTACTATGCCTAGA
AGGAATAATACTATCGCTGTTCATTATAGCTACTCTCATAACCCTCAACACCCACTCCCTCTTAGCCAAT
ATTGTGCCTATTGCCATACTAGTCTTTGCCGCCTGCGAAGCAGCGGTGGGCCTAGCCCTACTAGTCTCAA
TCTCCAACACATATGGCCTAGACTACGTACATAACCTAAACCTACTCCAATGCTAAAACTAATCGTCCCA
ACAATTATATTACTACCACTGACATGACTTTCCAAAAAACACATAATTTGAATCAACACAACCACCCACA
GCCTAATTATTAGCATCATCCCTCTACTATTTTTTAACCAAATCAACAACAACCTATTTAGCTGTTCCCC
AACCTTTTCCTCCGACCCCCTAACAACCCCCCTCCTAATACTAACTACCTGACTCCTACCCCTCACAATC
ATGGCAAGCCAACGCCACTTATCCAGTGAACCACTATCACGAAAAAAACTCTACCTCTCTATACTAATCT
CCCTACAAATCTCCTTAATTATAACATTCACAGCCACAGAACTAATCATATTTTATATCTTCTTCGAAAC
CACACTTATCCCCACCTTGGCTATCATCACCCGATGAGGCAACCAGCCAGAACGCCTGAACGCAGGCACA
TACTTCCTATTCTACACCCTAGTAGGCTCCCTTCCCCTACTCATCGCACTAATTTACACTCACAACACCC
TAGGCTCACTAAACATTCTACTACTCACTCTCACTGCCCAAGAACTATCAAACTCCTGAGCCAACAACTT
AATATGACTAGCTTACACAATAGCTTTTATAGTAAAGATACCTCTTTACGGACTCCACTTATGACTCCCT
AAAGCCCATGTCGAAGCCCCCATCGCTGGGTCAATAGTACTTGCCGCAGTACTCTTAAAACTAGGCGGCT
ATGGTATAATACGCCTCACACTCATTCTCAACCCCCTGACAAAACACATAGCCTACCCCTTCCTTGTACT
ATCCCTATGAGGCATAATTATAACAAGCTCCATCTGCCTACGACAAACAGACCTAAAATCGCTCATTGCA
TACTCTTCAATCAGCCACATAGCCCTCGTAGTAACAGCCATTCTCATCCAAACCCCCTGAAGCTTCACCG
GCGCAGTCATTCTCATAATCGCCCACGGGCTTACATCCTCATTACTATTCTGCCTAGCAAACTCAAACTA
CGAACGCACTCACAGTCGCATCATAATCCTCTCTCAAGGACTTCAAACTCTACTCCCACTAATAGCTTTT
TGATGACTTCTAGCAAGCCTCGCTAACCTCGCCTTACCCCCCACTATTAACCTACTGGGAGAACTCTCTG
TGCTAGTAACCACGTTCTCCTGATCAAATATCACTCTCCTACTTACAGGACTCAACATACTAGTCACAGC
CCTATACTCCCTCTACATATTTACCACAACACAATGGGGCTCACTCACCCACCACATTAACAACATAAAA
CCCTCATTCACACGAGAAAACACCCTCATGTTCATACACCTATCCCCCATTCTCCTCCTATCCCTCAACC
CCGACATCATTACCGGGTTTTCCTCTTGTAAATATAGTTTAACCAAAACATCAGATTGTGAATCTGACAA
CAGAGGCTTACGACCCCTTATTTACCGAGAAAGCTCACAAGAACTGCTAACTCATGCCCCCATGTCTAAC
AACATGGCTTTCTCAACTTTTAAAGGATAACAGCTATCCATTGGTCTTAGGCCCCAAAAATTTTGGTGCA
ACTCCAAATAAAAGTAATAACCATGCACACTACTATAACCACCCTAACCCTGACTTCCCTAATTCCCCCC
ATCCTTACCACCCTCGTTAACCCTAACAAAAAAAACTCATACCCCCATTATGTAAAATCCATTGTCGCAT
CCACCTTTATTATCAGTCTCTTCCCCACAACAATATTCATGTGCCTAGACCAAGAAGTTATTATCTCGAA
CTGACACTGAGCCACAACCCAAACAACCCAGCTCTCCCTAAGCTTCAAACTAGACTACTTCTCCATAATA
TTCATCCCTGTAGCATTGTTCGTTACATGGTCCATCATAGAATTCTCACTGTGATATATAAACTCAGACC
CAAACATTAATCAGTTCTTCAAATATCTACTCATCTTCCTAATTACCATACTAATCTTAGTTACCGCTAA
CAACCTATTCCAACTGTTCATCGGCTGAGAGGGCGTAGGAATTATATCCTTCTTGCTCATCAGTTGATGA
TACGCCCGAGCAGATGCCAACACAGCAGCCATTCAAGCAATCCTATACAACCGTATCGGCGATATCGGTT
TCATCCTCGCCTTAGCATGATTTATCCTACACTCCAACTCATGAGACCCACAACAAATAGCCCTTCTAAA
CGCTAATCCAAGCCTCACCCCACTACTAGGCCTCCTCCTAGCAGCAGCAGGCAAATCAGCCCAATTAGGT
CTCCACCCCTGACTCCCCTCAGCCATAGAAGGCCCCACCCCAGTCTCAGCCCTACTCCACTCAAGCACTA
TAGTTGTAGCAGGAATCTTCTTACTCATCCGCTTCCACCCCCTAGCAGAAAATAGCCCACTAATCCAAAC
TCTAACACTATGCTTAGGCGCTATCACCACTCTGTTCGCAGCAGTCTGCGCCCTTACACAAAATGACATC
AAAAAAATCGTAGCCTTCTCCACTTCAAGTCAACTAGGACTCATAATAGTTACAATCGGCATCAACCAAC
CACACCTAGCATTCCTGCACATCTGTACCCACGCCTTCTTCAAAGCCATACTATTTATGTGCTCCGGGTC
CATCATCCACAACCTTAACAATGAACAAGATATTCGAAAAATAGGAGGACTACTCAAAACCATACCTCTC
ACTTCAACCTCCCTCACCATTGGCAGCCTAGCATTAGCAGGAATACCTTTCCTCACAGGTTTCTACTCCA
AAGACCACATCATCGAAACCGCAAACATATCATACACAAACGCCTGAGCCCTATCTATTACTCTCATCGC
TACCTCCCTGACAAGCGCCTATAGCACTCGAATAATTCTTCTCACCCTAACAGGTCAACCTCGCTTCCCC
ACCCTTACTAACATTAACGAAAATAACCCCACCCTACTAAACCCCATTAAACGCCTGGCAGCCGGAAGCC
TATTCGCAGGATTTCTCATTACTAACAACATTTCCCCCGCATCCCCCTTCCAAACAACAATCCCCCTCTA
CCTAAAACTCACAGCCCTCGCTGTCACTTTCCTAGGACTTCTAACAGCCCTAGACCTCAACTACCTAACC
AACAAACTTAAAATAAAATCCCCACTATGCACATTTTATTTCTCCAACATACTCGGATTCTACCCTAGCA
TCACACACCGCACAATCCCCTATCTAGGCCTTCTTACGAGCCAAAACCTGCCCCTACTCCTCCTAGACCT
AACCTGACTAGAAAAGCTATTACCTAAAACAATTTCACAGCACCAAATCTCCACCTCCATCATCACCTCA
ACCCAAAAAGGCATAATTAAACTTTACTTCCTCTCTTTCTTCTTCCCACTCATCCTAACCCTACTCCTAA
TCACATAACCTATTCCCCCGAGCAATCTCAATTACAATATATACACCAACAAACAATGTTCAACCAGTAA
CTACTACTAATCAACGCCCATAATCATACAAAGCCCCCGCACCAATAGGATCCTCCCGAATCAACCCTGA
CCCCTCTCCTTCATAAATTATTCAGCTTCCTACACTATTAAAGTTTACCACAACCACCACCCCATCATAC
TCTTTCACCCACAGCACCAATCCTACCTCCATCGCTAACCCCACTAAAACACTCACCAAGACCTCAACCC
CTGACCCCCATGCCTCAGGATACTCCTCAATAGCCATCGCTGTAGTATATCCAAAGACAACCATCATTCC
CCCTAAATAAATTAAAAAAACTATTAAACCCATATAACCTCCCCCAAAATTCAGAATAATAACACACCCG
ACCACACCGCTAACAATCAATACTAAACCCCCATAAATAGGAGAAGGCTTAGAAGAAAACCCCACAAACC
CCATTACTAAACCCACACTCAACAGAAACAAAGCATACATCATTATTCTCGCACGGACTACAACCACGAC
CAATGATATGAAAAACCATCGTTGTATTTCAACTACAAGAACACCAATGACCCCAATACGCAAAACTAAC
CCCCTAATAAAATTAATTAACCACTCATTCATCGACCTCCCCACCCCATCCAACATCTCCGCATGATGAA
ACTTCGGCTCACTCCTTGGCGCCTGCCTGATCCTCCAAATCACCACAGGACTATTCCTAGCCATGCACTA
CTCACCAGACGCCTCAACCGCCTTTTCATCAATCGCCCACATCACTCGAGACGTAAATTATGGCTGAATC
ATCCGCTACCTTCACGCCAATGGCGCCTCAATATTCTTTATCTGCCTCTTCCTACACATCGGGCGAGGCC
TATATTACGGATCATTTCTCTACTCAGAAACCTGAAACATCGGCATTATCCTCCTGCTTGCAACTATAGC
AACAGCCTTCATAGGCTATGTCCTCCCGTGAGGCCAAATATCATTCTGAGGGGCCACAGTAATTACAAAC
TTACTATCCGCCATCCCATACATTGGGACAGACCTAGTTCAATGAATCTGAGGAGGCTACTCAGTAGACA
GTCCCACCCTCACACGATTCTTTACCTTTCACTTCATCTTGCCCTTCATTATTGCAGCCCTAGCAACACT
CCACCTCCTATTCTTGCACGAAACGGGATCAAACAACCCCCTAGGAATCACCTCCCATTCCGATAAAATC
ACCTTCCACCCTTACTACACAATCAAAGACGCCCTCGGCTTACTTCTCTTCCTTCTCTCCTTAATGACAT
TAACACTATTCTCACCAGACCTCCTAGGCGACCCAGACAATTATACCCTAGCCAACCCCTTAAACACCCC
TCCCCACATCAAGCCCGAATGATATTTCCTATTCGCCTACACAATTCTCCGATCCGTCCCTAACAAACTA
GGAGGCGTCCTTGCCCTATTACTATCCATCCTCATCCTAGCAATAATCCCCATCCTCCATATATCCAAAC
AACAAAGCATAATATTTCGCCCACTAAGCCAATCACTTTATTGACTCCTAGCCGCAGACCTCCTCATTCT
AACCTGAATCGGAGGACAACCAGTAAGCTACCCTTTTACCATCATTGGACAAGTAGCATCCGTACTATAC
TTCACAACAATCCTAATCCTAATACCAACTATCTCCCTAATTGAAAACAAAATACTCAAATGGGCCTGTC
CTTGTAGTATAAACTAATACACCAGTCTTGTAAACCGGAGATGAAAACCTTTTTCCAAGGACAAATCAGA
GAAAAAGTCTTTAACTCCACCATTAGCACCCAAAGCTAAGATTCTAATTTAAACTATTCTCTGTTCTTTC
ATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACA
TTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCA
ATCCACATCAAAACCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCCTCAACTATCACACATCA
ACTGCAACTCCAAAGCCACCCCTCACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAG
TACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC
TCAGATAGGGGTCCCTTGACCACCATCCTCCGTGAAATCAATATCCCGCACAAGAGTGCTACTCTCCTCG
CTCCGGGCCCATAACACTTGGGGGTAGCTAAAGTGAACTGTATCCGACATCTGGTTCCTACTTCAGGGTC
ATAAAGCCTAAATAGCCCACACGTTCCCCTTAAATAAGACATCACGATG

This FASTA file shown above has just one sequence in it. As we saw in the first example above, it's also possible for one FASTA file to contain multiple sequences. These are sometimes called multi-FASTA files. When you write code to interpret FASTA files, it's a good idea to always allow for the possibility that the FASTA file might contain multiple sequences.

FASTA files are often stored with the .fa file name extension, but this is not a rule. .fasta is another popular extenson. You may also see .fas, .fna, .mfa (for multi-FASTA), and others.

Parsing FASTA

Here is a simple function for parsing a FASTA file into a Python dictionary. The dictionary maps short names to corresponding nucleotide strings (with whitespace removed).


In [2]:
def parse_fasta(fh):
  fa = {}
  current_short_name = None
  # Part 1: compile list of lines per sequence
  for ln in fh:
    if ln[0] == '>':
      # new name line; remember current sequence's short name
      long_name = ln[1:].rstrip()
      current_short_name = long_name.split()[0]
      fa[current_short_name] = []
    else:
      # append nucleotides to current sequence
      fa[current_short_name].append(ln.rstrip())
  # Part 2: join lists into strings
  for short_name, nuc_list in fa.items():
    # join this sequence's lines into one long string
    fa[short_name] = ''.join(nuc_list)
  return fa

The first part accumulates a list of strings (one per line) for each sequence. The second part joins those lines together so that we end up with one long string per sequence. Why divide it up this way? Mainly to avoid the poor performance of repeatedly concatenating (immutable) Python strings.

I'll test it by running it on the simple multi-FASTA file we saw before:


In [3]:
from io import StringIO
fasta_example = StringIO(
'''>sequence1_short_name with optional additional info after whitespace
ACATCACCCCATAAACAAATAGGTTTGGTCCTAGCCTTTCTATTAGCTCTTAGTAAGATTACACATGCAA
GCATCCCCGTTCCAGTGAGTTCACCCTCTAAATCACCACGATCAAAAGGAACAAGCATCAAGCACGCAGC
AATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGAT
>sequence2_short_name with optional additional info after whitespace
GCCCCAAACCCACTCCACCTTACTACCAGACAACCTTAGCCAAACCATTTACCCAAATAAAGTATAGGCG
ATAGAAATTGAAACCTGGCGCAATAGATATAGTACCGCAAGGGAAAGATGAAAAATTATAACCAAGCATA
ATATAG''')
parsed_fa = parse_fasta(fasta_example)
parsed_fa


Out[3]:
{'sequence1_short_name': 'ACATCACCCCATAAACAAATAGGTTTGGTCCTAGCCTTTCTATTAGCTCTTAGTAAGATTACACATGCAAGCATCCCCGTTCCAGTGAGTTCACCCTCTAAATCACCACGATCAAAAGGAACAAGCATCAAGCACGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGAT',
 'sequence2_short_name': 'GCCCCAAACCCACTCCACCTTACTACCAGACAACCTTAGCCAAACCATTTACCCAAATAAAGTATAGGCGATAGAAATTGAAACCTGGCGCAATAGATATAGTACCGCAAGGGAAAGATGAAAAATTATAACCAAGCATAATATAG'}

Note that only the short names survive. This is usually fine, but it's not hard to modify the function so that information relating short names to long names is also retained.

Indexed FASTA

Say you have one or more big FASTA files (e.g. the entire human reference genome) and you'd like to access those files "randomly," peeking at substrings here and there without any regular access pattern. Maybe you're mimicking a sequencing machine, reading snippets of DNA here and there.

You could start by using the parse_fasta function defined above to parse the FASTA files. Then, to access a substring, do as follows:


In [4]:
parsed_fa['sequence2_short_name'][100:130]


Out[4]:
'AGTACCGCAAGGGAAAGATGAAAAATTATA'

Accessing a substring in this way is very fast and simple. The downside is that you've stored all of the sequences in memory. If the FASTA files are really big, this takes lots of valuable memory. This may or may not be a good trade.

An alternative is to load only the portions of the FASTA files that you need, when you need them. For this to be practical, we have to have a way of "jumping" to the specific part of the specific FASTA file that you're intersted in.

Fortunately, there is a standard way of indexing a FASTA file, popularized by the faidx tool in SAMtools. When you have such an index, it's easy to calculate exactly where to jump to when you want to extract a specific substring. Here is some Python to create such an index:


In [5]:
def index_fasta(fh):
  index = []
  current_short_name = None
  current_byte_offset, running_seq_length, running_byte_offset = 0, 0, 0
  line_length_including_ws, line_length_excluding_ws = 0, 0
  for ln in fh:
    ln_stripped = ln.rstrip()
    running_byte_offset += len(ln)
    if ln[0] == '>':
      if current_short_name is not None:
        index.append((current_short_name, running_seq_length,
               current_byte_offset, line_length_excluding_ws,
               line_length_including_ws))
      long_name = ln_stripped[1:]
      current_short_name = long_name.split()[0]
      current_byte_offset = running_byte_offset
      running_seq_length = 0
    else:
      line_length_including_ws = max(line_length_including_ws, len(ln))
      line_length_excluding_ws = max(line_length_excluding_ws, len(ln_stripped))
      running_seq_length += len(ln_stripped)
  if current_short_name is not None:
    index.append((current_short_name, running_seq_length,
           current_byte_offset, line_length_excluding_ws,
           line_length_including_ws))
  return index

Here we use it to index a small multi-FASTA file. We print out the index at the end.


In [6]:
fasta_example = StringIO(
'''>sequence1_short_name with optional additional info after whitespace
ACATCACCCCATAAACAAATAGGTTTGGTCCTAGCCTTTCTATTAGCTCTTAGTAAGATTACACATGCAA
GCATCCCCGTTCCAGTGAGTTCACCCTCTAAATCACCACGATCAAAAGGAACAAGCATCAAGCACGCAGC
AATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGAT
>sequence2_short_name with optional additional info after whitespace
GCCCCAAACCCACTCCACCTTACTACCAGACAACCTTAGCCAAACCATTTACCCAAATAAAGTATAGGCG
ATAGAAATTGAAACCTGGCGCAATAGATATAGTACCGCAAGGGAAAGATGAAAAATTATAACCAAGCATA
ATATAG''')
idx = index_fasta(fasta_example)
idx


Out[6]:
[('sequence1_short_name', 194, 69, 70, 71),
 ('sequence2_short_name', 146, 335, 70, 71)]

What do the fields in those two records mean? Take the first record: ('sequence1_short_name', 194, 69, 70, 71). The fields from left to right are (1) the short name, (2) the length (in nucleotides), (3) the byte offset in the FASTA file of the first nucleotide of the sequence, (4) the maximum number of nucleotides per line, and (5) the maximum number of bytes per line, including whitespace. It's not hard to convince yourself that, if you know all these things, it's not hard to figure out the byte offset of any position in any of the sequences. (This is what the get member of the FastaIndexed class defined below does.)

A typical way to build a FASTA index like this is to use SAMtools, specifically the samtools faidx command. This and all the other samtools commands are documented in its manual.

When you use a tool like this to index a FASTA file, a new file containing the index is written with an additional .fai extension. E.g. if the FASTA file is named hg19.fa, then running samtools faidx hg19.fa will create a new file hg19.fa.fai containing the index.

The following Python class shows how you might use the FASTA file together with its index to extract arbitrary substrings without loading all of the sequences into memory:


In [7]:
import re

class FastaOOB(Exception):
  """ Out-of-bounds exception for FASTA sequences """
  
  def __init__(self, value):
    self.value = value
  
  def __str__(self):
    return repr(self.value)

class FastaIndexed(object):
  """ Encapsulates a set of indexed FASTA files. Does not load the FASTA
    files into memory but still allows the user to extract arbitrary
    substrings, with the help of the index. """
  
  __removeWs = re.compile(r'\s+')
  
  def __init__(self, fafns):
    self.fafhs = {}
    self.faidxs = {}
    self.chr2fh = {}
    self.offset = {}
    self.lens = {}
    self.charsPerLine = {}
    self.bytesPerLine = {}
    
    for fafn in fafns:
      # Open FASTA file
      self.fafhs[fafn] = fh = open(fafn, 'r')
      # Parse corresponding .fai file
      with open(fafn + '.fai') as idxfh:
        for ln in idxfh:
          toks = ln.rstrip().split()
          if len(toks) == 0:
            continue
          assert len(toks) == 5
          # Parse and save the index line
          chr, ln, offset, charsPerLine, bytesPerLine = toks
          self.chr2fh[chr] = fh
          self.offset[chr] = int(offset) # 0-based
          self.lens[chr] = int(ln)
          self.charsPerLine[chr] = int(charsPerLine)
          self.bytesPerLine[chr] = int(bytesPerLine)
  
  def __enter__(self):
    return self
  
  def __exit__(self, type, value, traceback):
    # Close all the open FASTA files
    for fafh in self.fafhs.values():
      fafh.close()
  
  def has_name(self, refid):
    return refid in self.offset
  
  def name_iter(self):
    return self.offset.iterkeys()
  
  def length_of_ref(self, refid):
    return self.lens[refid]
  
  def get(self, refid, start, ln):
    ''' Return the specified substring of the reference. '''
    assert refid in self.offset
    if start + ln > self.lens[refid]:
      raise ReferenceOOB('"%s" has length %d; tried to get [%d, %d)' % (refid, self.lens[refid], start, start + ln))
    fh, offset, charsPerLine, bytesPerLine = \
      self.chr2fh[refid], self.offset[refid], \
      self.charsPerLine[refid], self.bytesPerLine[refid]
    byteOff = offset
    byteOff += (start // charsPerLine) * bytesPerLine
    into = start % charsPerLine
    byteOff += into
    fh.seek(byteOff)
    left = charsPerLine - into
    # Count the number of line breaks interrupting the rest of the
    # string we're trying to read
    if ln < left:
      return fh.read(ln)
    else:
      nbreaks = 1 + (ln - left) // charsPerLine
      res = fh.read(ln + nbreaks * (bytesPerLine - charsPerLine))
      res = re.sub(self.__removeWs, '', res)
    return res

Here's an example of how to use the class defined above.


In [8]:
# first we'll write a new FASTA file
with open('tmp.fa', 'w') as fh:
  fh.write('''>sequence1_short_name with optional additional info after whitespace
ACATCACCCCATAAACAAATAGGTTTGGTCCTAGCCTTTCTATTAGCTCTTAGTAAGATTACACATGCAA
GCATCCCCGTTCCAGTGAGTTCACCCTCTAAATCACCACGATCAAAAGGAACAAGCATCAAGCACGCAGC
AATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGAT
>sequence2_short_name with optional additional info after whitespace
GCCCCAAACCCACTCCACCTTACTACCAGACAACCTTAGCCAAACCATTTACCCAAATAAAGTATAGGCG
ATAGAAATTGAAACCTGGCGCAATAGATATAGTACCGCAAGGGAAAGATGAAAAATTATAACCAAGCATA
ATATAG''')
with open('tmp.fa') as fh:
  idx = index_fasta(fh)
with open('tmp.fa.fai', 'w') as fh:
  fh.write('\n'.join(['\t'.join(map(str, x)) for x in idx]))
with FastaIndexed(['tmp.fa']) as fa_idx:
  print(fa_idx.get('sequence2_short_name', 100, 30))


AGTACCGCAAGGGAAAGATGAAAAATTATA

Other resources