DietAI

Yapayzaka sinir ağları ile beslenme koçu oluşturma.

Okuldaki yapayzeka dersi için hazırladığım bu araştırmada temel anlamda bir beslenme koçu
oluşturmaya çalıştım. Projede temel hedefim günlük aldığım ve harcadığım kalorilerin yapayzeka ile
hesabını yapıp kilo alıp almayacağımı öğrenmek.

Malesef veri toplama ve yapay sinir ağı modelini oluşturma kısmında bazı sıkıntılar çektim.
Bu araştırmamı -yetersiz olsa da- bu alanda Türkçe çok az kaynak bulunduğu için paylaşmak istedim.
Umarım benden sonrakilere öncü olur.

Gerekli modüller

Modül adı Kullanım alanı
tempfile Geçici depolama
pandas Veri işleme
tensorflow Yapay sinir ağı
matplotlib Veri görselleştirme

Kurulum

Öncelikle bu projeyi tensorflow yüklenmese dahi sanal ortamda çalıştırmanızı tavsiye ederim.
pip3 install -r requirements.txt komutu ile gerekli modülleri kurabilirsiniz. Eğer sorun çıkarsa
modüllerin her birinin sitesinde detaylı kurulumları mevcut.

Kütüphaneleri elle yüklemek isterseniz
 sudo pip3 install tensorflow
 sudo pip3 install pandas
 sudo apt-get install python3-matplotlib

Çalıştırma

jupyter-notebook DietAI.ipynb komutu ile bu dosyayı tarayıcı üstünde adım adım çalıştırabilirsiniz.
Daha çabuk sonuç almak istiyorsanız .py uzantılı dosyayı python3 ile çalıştırın.

In [1]:
import tempfile
import pandas as pd
import tensorflow as tf
import matplotlib.pyplot as plt
import random
import datetime
%matplotlib inline

Besin Verileri

Konumuz beslenme olduğu için haliyle besin verilerine ihtiyacımız var.
Aşağıda gördüğünüz ABBREV.csv dosyasında 92.000deb fazla besin kombinasyonunun detaylı bilgileri bulunmakta.

In [2]:
food_data = pd.DataFrame.from_csv("ABBREV.csv")
food_data.tail()


Out[2]:
Shrt_Desc Water_(g) Energ_Kcal Protein_(g) Lipid_Tot_(g) Ash_(g) Carbohydrt_(g) Fiber_TD_(g) Sugar_Tot_(g) Calcium_(mg) ... Vit_K_(µg) FA_Sat_(g) FA_Mono_(g) FA_Poly_(g) Cholestrl_(mg) GmWt_1 GmWt_Desc1 GmWt_2 GmWt_Desc2 Refuse_Pct
No
83110 MACKEREL,SALTED 43.00 305 18.50 25.10 13.40 0.00 0.0 0.0 66.0 ... 7.8 7.148 8.320 6.210 95.0 136.0 1 cup, cooked NaN NaN 0.0
90240 SCALLOP,(BAY&SEA),CKD,STMD 70.25 111 20.54 0.84 2.97 5.41 0.0 0.0 10.0 ... 0.0 0.218 0.082 0.222 41.0 85.0 3 oz NaN NaN 0.0
90480 SYRUP,CANE 26.00 269 0.00 0.00 0.86 73.14 0.0 73.2 13.0 ... 0.0 0.000 0.000 0.000 0.0 NaN NaN NaN NaN 0.0
90560 SNAIL,RAW 79.20 90 16.10 1.40 1.30 2.00 0.0 0.0 10.0 ... 0.1 0.361 0.259 0.252 50.0 85.0 3 oz NaN NaN 0.0
93600 TURTLE,GREEN,RAW 78.50 89 19.80 0.50 1.20 0.00 0.0 0.0 118.0 ... 0.1 0.127 0.088 0.170 50.0 85.0 3 oz NaN NaN 0.0

5 rows × 52 columns

Yapayzeka modelimizi eğitmek için kişilerin günlük aktiviteleri ile ilgili bilgilerine ihtiyacımız var.
Ben internette bulamadığım için kendi 'yapay' verilerimi oluşturdum.

Öncelikle beslenme alışkanlığını temsil etmek için 8 saat aralıkları ile 10.000 adet zaman verisini içeren
bir tablo oluşturdum. Bu tabloda yaş, kilo, boy, cinsiyet, günlük kalori ihtiyacı, günlük kalori alımı ve 
yakımı ile ilgili bilgiler tutulacak.

Modelle işimi kolaylaştırmak için tablodaki bazı kolonları sabit değerler olarak tanımladım.

In [3]:
rng = pd.date_range(datetime.datetime.now(), periods=10000, freq='24H')
personal_data = pd.DataFrame(index=rng)
personal_data['age'] = 23
personal_data['weight'] = 75
personal_data['height'] = 176
personal_data['gender'] = "male"

In [4]:
personal_data.head()


Out[4]:
age weight height gender
2016-12-29 02:49:24.148388 23 75 176 male
2016-12-30 02:49:24.148388 23 75 176 male
2016-12-31 02:49:24.148388 23 75 176 male
2017-01-01 02:49:24.148388 23 75 176 male
2017-01-02 02:49:24.148388 23 75 176 male

Verilerin İşlenmesi

Besin tablosundan şimdilik işimize yarayacak olan 3 adet kolon var. 
Bunlar besin isimlerini içeren Shrt_Desc, kalori değerini içeren Energ_Kcal ve 
ölçüsünü belirten GmWt_1 kolonları.

In [5]:
food_data = food_data[['Shrt_Desc', 'Energ_Kcal', 'GmWt_1']]
food_data.head()


Out[5]:
Shrt_Desc Energ_Kcal GmWt_1
No
1001 BUTTER,WITH SALT 717 227.00
1002 BUTTER,WHIPPED,WITH SALT 717 151.00
1003 BUTTER OIL,ANHYDROUS 876 205.00
1004 CHEESE,BLUE 353 28.35
1005 CHEESE,BRICK 371 132.00
Günlük kalori ihtiyacını hesaplamak için Harris–Benedict formülünü kullanacağız.
Bu formül için cinsiyet, kilo, boy ve yaş değerlerine ihtiyacımız var.
Formül kadınlar ve erkekler için ağaşıdaki gibi
$$BMRman = (10 × weight) + (6.25 × height) - (5 × age) + 5$$$$BMRwoman = (10 × weight) + (6.25 × height) - (5 × age) - 161$$
Egzersiz Yoğunluğu Günlük Kilokalori İhtiyacı
Çok az veya hiç BMR x 1.2
Hafif (haftada 1–3 gün) BMR x 1.375
Orta (haftada 3–5 gün) BMR x 1.55
Ağır(haftada 6–7 gün) BMR x 1.725
Çok Ağır (günde 2 kez, ekstra antreman) BMR x 1.9

Bu linkten daha fazla bilgi edinebilirsiniz.


In [6]:
activites = {"low":lambda x:x*1.2, 
       "light":lambda x:x*1.375, 
       "mid":lambda x:x*1.55, 
       "heavy":lambda x:x*1.725, 
       "very_heavy":lambda x:x*1.9}

def kcal(gender, weight, height, age, activity):
  """ Formüle göre BMR hesaplar ve aktiviteye göre günlük kcal değerini çıkartır"""
  if gender == "male":
    return activites[activity]((10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) + 5)
  else:
    return activites[activity]((10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) - 161)
Önce tabloya rastgele aktiviteler ekledik. Tablodaki her satıra erişip kcal fonksiyonuna gerekli parametreleri verdik.
Dönen değerlerden bir liste oluşturup bu listeyi kcal -günlük kkalori ihtiyacı- olarak tabloya ekledik

In [7]:
personal_data['activity'] = [random.choice(list(activites.keys())) for x in range(len(personal_data))]
personal_data['kcal']=[kcal(person[1]['gender'], person[1]['weight'], person[1]['height'], person[1]['age'], person[1]['activity'])
      for person in personal_data.iterrows()]
personal_data.head()


Out[7]:
age weight height gender activity kcal
2016-12-29 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0
2016-12-30 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0
2016-12-31 02:49:24.148388 23 75 176 male heavy 3001.5
2017-01-01 02:49:24.148388 23 75 176 male low 2088.0
2017-01-02 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0
Eğitim verilerini oluşturmak için personal_data tablosundaki vatandaşa rastgele 3 öğün yemek yedireceğiz.
Yemek isimlerini ve kalori değerini de tabloya kolon olarak ekleyeceğiz. Bu işlem uzun sürebilir :)

In [8]:
personal_data['breakfast'] = [random.choice(list(food_data['Shrt_Desc'])) for x in range(len(personal_data))]
breakfast_kcal = [food_data.loc[food_data['Shrt_Desc'] == x, 'Energ_Kcal'] for x in list(personal_data['breakfast'])]
personal_data['breakfast_kcal'] = [k.iloc[0] for k in breakfast_kcal]

personal_data['lunch'] = [random.choice(list(food_data['Shrt_Desc'])) for x in range(len(personal_data))]
lunch_kcal = [food_data.loc[food_data['Shrt_Desc'] == x, 'Energ_Kcal'] for x in list(personal_data['lunch'])]
personal_data['lunch_kcal'] = [k.iloc[0] for k in lunch_kcal]

personal_data['dinner'] = [random.choice(list(food_data['Shrt_Desc'])) for x in range(len(personal_data))]
dinner_kcal = [food_data.loc[food_data['Shrt_Desc'] == x, 'Energ_Kcal'] for x in list(personal_data['dinner'])]
personal_data['dinner_kcal'] = [k.iloc[0] for k in dinner_kcal]

personal_data['total_kcal'] = personal_data['dinner_kcal'] + personal_data['lunch_kcal'] + personal_data['breakfast_kcal']
Ardından yediklerini yakması için her gün rastgele 1 saat egzersiz yaptıracağız. Elimizdeki egzersiz tablosunda egzersiz isimleri ve kilo başına dakikada yaktırdığı kkalori oranı bulunuyor.

Bu linkte detaylar mevcut.


In [9]:
exercise_data = pd.read_csv("activity_costs.csv", sep=";")
exercise_data.head()


Out[9]:
Activity Energy_Expenditure
0 Racquetball (recreational) 0.07
1 Kayaking (leisure) 0.04
2 Dancing (general) 0.08
3 Golf (walking + bag) 0.09
4 Running (5 mph, 12 min/mile) 0.12

In [10]:
personal_data['workout'] = [random.choice(list(exercise_data['Activity'])) for x in range(len(personal_data))]
excercise_kcal = [exercise_data.loc[exercise_data['Activity'] == x, 'Energy_Expenditure'] for x in list(personal_data['workout'])]
personal_data['workout_kcal'] = [k.iloc[0] for k in excercise_kcal]
personal_data['workout_kcal'] = personal_data['workout_kcal']*personal_data['weight']*60 # energy_exp * weight * min
personal_data.head()


Out[10]:
age weight height gender activity kcal breakfast breakfast_kcal lunch lunch_kcal dinner dinner_kcal total_kcal workout workout_kcal
2016-12-29 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0 CANDIES,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS CRUNCHER 488 RICE,WHITE,STMD,CHINESE RESTAURANT 151 SALAD DRSNG,PEPPERCORN DRSNG,COMM,REG 564 1203 Dancing (general) 360.0
2016-12-30 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0 ASPARAGUS,CND,REG PK,SOL&LIQUIDS 15 BEEF,GROUND,75% LN MEAT / 25% FAT,PATTY,CKD,PA... 248 BEEF,BRISKET,WHL,LN&FAT,1/8"FAT,ALL GRDS,CKD,BRSD 331 594 Running (7.5 mph 8 min/mile) 990.0
2016-12-31 02:49:24.148388 23 75 176 male heavy 3001.5 FAST FD,PIZZA CHAIN,14" PIZZA,MEAT & VEG TOPPI... 244 FAST FOODS,MINIATURE CINN ROLLS 403 SWEET POTATO,CND,MSHD 101 748 Sweeping 225.0
2017-01-01 02:49:24.148388 23 75 176 male low 2088.0 PORK,FRSH,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,EARS,FRZ,RAW 234 CHEESE PRODUCT,PAST PROCESS,AMERICAN,RED FAT,F... 240 NUTS,PILINUTS,DRIED 719 1193 Sitting Activities (very light) 135.0
2017-01-02 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0 HORNED MELON (KIWANO) 44 MCDONALD'S,BIG 'N TASTY (WITHOUT MAYONNAISE) 192 MILK,DRY,NONFAT,INST,WO/ ADDED VIT A & VITAMIN D 358 594 Cycling (stationary, 200W) 810.0
Tabloya gerekli tüm verileri ekledik şimdi egzersizde harcanan enerjinin öğünlerden alınanlardan fazla olanları 1 olarak etiketleyeceğiz. Böylece yapay sinir ağı için eğitim datasetini hazırlamış olacağız.

In [11]:
def calibrate_labels(data_frame):
  """ calculates intake and cost value diff and adds it as label to dataframe """
  data_frame['label'] = data_frame[['total_kcal', 'workout_kcal']].apply(lambda x: x['workout_kcal'] - x['total_kcal'] > 0, axis=1).astype(int)
  return data_frame

In [12]:
personal_data = calibrate_labels(personal_data)
personal_data.to_csv("my_data.csv")
personal_data.head()


Out[12]:
age weight height gender activity kcal breakfast breakfast_kcal lunch lunch_kcal dinner dinner_kcal total_kcal workout workout_kcal label
2016-12-29 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0 CANDIES,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS CRUNCHER 488 RICE,WHITE,STMD,CHINESE RESTAURANT 151 SALAD DRSNG,PEPPERCORN DRSNG,COMM,REG 564 1203 Dancing (general) 360.0 0
2016-12-30 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0 ASPARAGUS,CND,REG PK,SOL&LIQUIDS 15 BEEF,GROUND,75% LN MEAT / 25% FAT,PATTY,CKD,PA... 248 BEEF,BRISKET,WHL,LN&FAT,1/8"FAT,ALL GRDS,CKD,BRSD 331 594 Running (7.5 mph 8 min/mile) 990.0 1
2016-12-31 02:49:24.148388 23 75 176 male heavy 3001.5 FAST FD,PIZZA CHAIN,14" PIZZA,MEAT & VEG TOPPI... 244 FAST FOODS,MINIATURE CINN ROLLS 403 SWEET POTATO,CND,MSHD 101 748 Sweeping 225.0 0
2017-01-01 02:49:24.148388 23 75 176 male low 2088.0 PORK,FRSH,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,EARS,FRZ,RAW 234 CHEESE PRODUCT,PAST PROCESS,AMERICAN,RED FAT,F... 240 NUTS,PILINUTS,DRIED 719 1193 Sitting Activities (very light) 135.0 0
2017-01-02 02:49:24.148388 23 75 176 male very_heavy 3306.0 HORNED MELON (KIWANO) 44 MCDONALD'S,BIG 'N TASTY (WITHOUT MAYONNAISE) 192 MILK,DRY,NONFAT,INST,WO/ ADDED VIT A & VITAMIN D 358 594 Cycling (stationary, 200W) 810.0 1

In [13]:
personal_data.columns


Out[13]:
Index(['age', 'weight', 'height', 'gender', 'activity', 'kcal', 'breakfast',
    'breakfast_kcal', 'lunch', 'lunch_kcal', 'dinner', 'dinner_kcal',
    'total_kcal', 'workout', 'workout_kcal', 'label'],
   dtype='object')
Opsiyonel olarak tablodaki ilk n veriyi test verisi olarak kaydettik. 
İlerde bu programı tekrar çalıştırdığımızda veriler rastgele atanacağı için eski test verileri 
bizim için tutarlı ama farklı değerler olmuş olacak.
### !!! Bu hücre code türünde olmayabilir !!! personal_test = personal_data[:1000] # created already personal_test.to_csv("my_test.csv") personal_test.head()

Verileri Görselleştirelim

Günlük alınan ve harcanan kcal miktarı.

In [14]:
personal_data[['total_kcal', 'workout_kcal']][:20].plot(color=["r", "b"], figsize=(15, 4), fontsize=10, alpha=0.5)


Out[14]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fde892f7b00>
1. Pastada alınan ve verilen kilo oranlarını,
2. Pastada günlük kalori ihtiyaç türlerinin oranlarını çizdirdik.

In [15]:
personal_data['label'].value_counts().plot.pie(autopct="%.2f", colors=("cyan", "lightgreen"), figsize=(5, 5));
plt.figure();
personal_data['activity'].value_counts().plot.pie(autopct="%.2f", colors=("cyan", "lightgreen", "pink", "yellow", "lightblue"), figsize=(5, 5));


Öğünlerde alınan kkalorilerin kümülatif toplamı (tüm değerler sırayla toplanır).

In [16]:
personal_data[['breakfast_kcal', 'lunch_kcal', 'dinner_kcal', 'total_kcal']].cumsum().plot.area(figsize=(10,5), alpha=0.5)


Out[16]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fde8440deb8>

Yapay Sinir Ağı

Bu örnekte wide and deep learning tekniğini kullandık. 
Basitçe açıklamak gerekirse 'wide' olarak belirlediğimiz kısım ezberleme (Linear Classification),
'deep' olarak belirlediğimiz katmanlı sinir ağı ile sınıflandırma yapacağız.

Wide and deep learning tekniği büyük ölçekli regresyonlar (veriler arasındaki ilişkinin analizi) ve sparse (çok sayıda olası değerlerin bulunduğu veya kategorinin çok sayıda parçaya bölündüğü) sınıflandırma problemlerinde etkili.

Burada wide & deep learning ile ilgili güzel bir blog yazısı var. Burada da tensorflowun kendi örneği var.

Aşağıda sürekli ve kategorisel kolonları ve model için gerekli bazı değişkenleri belirledik.

Sürekli

* age
* weight
* height
* kcal
* breakfast_kcal
* lunch_kcal
* dinner_kcal
* total_kcal
* workout_kcal

Kategorsel

* gender
* activity
* breakfast
* lunch
* dinner
* workout

In [17]:
flags = tf.app.flags
FLAGS = flags.FLAGS

flags.DEFINE_string("model_dir", "", "Base directory for output models.")
flags.DEFINE_string("model_type", "wide_n_deep",
          "Valid model types: {'wide', 'deep', 'wide_n_deep'}.")
flags.DEFINE_string(
  "train_data",
  "",
  "Path to the training data.")
flags.DEFINE_string(
  "test_data",
  "",
  "Path to the test data.")

COLUMNS = ['age', 'weight', 'height', 'gender', 'activity', 'kcal', 'breakfast',
    'breakfast_kcal', 'lunch', 'lunch_kcal', 'dinner', 'dinner_kcal',
    'total_kcal', 'workout', 'workout_kcal', 'label']
LABEL_COLUMN = "label"
CONTINUOUS_COLUMNS = ['age', 'weight', 'height', 'kcal', 'breakfast_kcal', 'lunch_kcal', 'dinner_kcal', 'total_kcal', 'workout_kcal']
CATEGORICAL_COLUMNS= ["gender", 'activity', 'breakfast', 'lunch', 'dinner', 'workout']

In [18]:
def build_estimator(model_dir):
  """ Yapay sinir aği modeli."""
  # Sparse temel kolon
  gender = tf.contrib.layers.sparse_column_with_keys(column_name="gender",
                           keys=["female", "male"])
  
  # Surekli
  age = tf.contrib.layers.real_valued_column("age")
  weight = tf.contrib.layers.real_valued_column("weight")
  height = tf.contrib.layers.real_valued_column("height")
  kcal = tf.contrib.layers.real_valued_column("kcal")
  breakfast_kcal = tf.contrib.layers.real_valued_column("breakfast_kcal")
  lunch_kcal = tf.contrib.layers.real_valued_column("lunch_kcal")
  dinner_kcal = tf.contrib.layers.real_valued_column("dinner_kcal")
  total_kcal = tf.contrib.layers.real_valued_column("total_kcal")
  workout_kcal = tf.contrib.layers.real_valued_column("workout_kcal")

  # Kategorisel
  age_buckets = tf.contrib.layers.bucketized_column(age, boundaries=[
                            18, 25, 30, 35, 40, 45,
                            50, 55, 60, 65])
  
  activity = tf.contrib.layers.sparse_column_with_hash_bucket(
   "activity", hash_bucket_size=5)
  # öğünlerin türü belirlenebilirse hash_bucket_size daha tutarlı tanımlanabilir.
  breakfast = tf.contrib.layers.sparse_column_with_hash_bucket(
   "breakfast", hash_bucket_size=1000)
  lunch = tf.contrib.layers.sparse_column_with_hash_bucket(
   "lunch", hash_bucket_size=1000)
  dinner = tf.contrib.layers.sparse_column_with_hash_bucket(
   "dinner", hash_bucket_size=1000)
  
  workout = tf.contrib.layers.sparse_column_with_hash_bucket(
   "workout", hash_bucket_size=60) # 60 farklı egzersizimiz var
  
  # Wide columns and deep columns.
  wide_columns = [gender, age_buckets, activity, breakfast, lunch, dinner, workout]
  
  
  deep_columns = [
    tf.contrib.layers.embedding_column(gender, dimension=8),
    age,
    weight,
    height,
    kcal,
    breakfast_kcal,
    lunch_kcal,
    dinner_kcal,
    total_kcal,
    workout_kcal
  ]

  if FLAGS.model_type == "wide":
    m = tf.contrib.learn.LinearClassifier(model_dir=model_dir,
                     feature_columns=wide_columns)
  elif FLAGS.model_type == "deep":
    m = tf.contrib.learn.DNNClassifier(
      model_dir=model_dir,
      feature_columns=deep_columns,
      hidden_units=[200, 100], # gizli katma ve tensor sayısı
      optimizer=tflearn.optimizers.SGD(learning_rate=0.001), # Adam, SGD, RMSprop, RMSprop, Ftrl, AdaGrad 
      )
  else:
    m = tf.contrib.learn.DNNLinearCombinedClassifier(
      model_dir=model_dir,
      linear_feature_columns=wide_columns,
      dnn_feature_columns=deep_columns,
      dnn_hidden_units=[100, 50])
  return m

In [19]:
def input_fn(df):
  """ Kolonları tensorflow sabitlerine dönüştürür ve birleştirir. """
  
  continuous_cols = {k: tf.constant(df[k].values) for k in CONTINUOUS_COLUMNS}
  
  categorical_cols = {k: tf.SparseTensor(
    indices=[[i, 0] for i in range(df[k].size)],
    values=df[k].values,
    shape=[df[k].size, 1])
           for k in CATEGORICAL_COLUMNS}
  
  feature_cols = dict(continuous_cols)
  feature_cols.update(categorical_cols)
  label = tf.constant(df[LABEL_COLUMN].values)

  return feature_cols, label
Geçici bir klasor içinde modeli oluşturduk.

In [20]:
model_dir = tempfile.mkdtemp()
m = build_estimator(model_dir)


WARNING:tensorflow:The default value of combiner will change from "sum" to "sqrtn" after 2016/11/01.
WARNING:tensorflow:The default value of combiner will change from "sum" to "sqrtn" after 2016/11/01.
WARNING:tensorflow:The default value of combiner will change from "sum" to "sqrtn" after 2016/11/01.
WARNING:tensorflow:The default value of combiner will change from "sum" to "sqrtn" after 2016/11/01.
WARNING:tensorflow:The default value of combiner will change from "sum" to "sqrtn" after 2016/11/01.
WARNING:tensorflow:The default value of combiner will change from "sum" to "sqrtn" after 2016/11/01.
WARNING:tensorflow:The default value of combiner will change from "mean" to "sqrtn" after 2016/11/01.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'save_checkpoints_secs': 600, 'keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_evaluation_master': '', '_task_type': None, '_num_ps_replicas': 0, 'save_checkpoints_steps': None, '_cluster_spec': <tensorflow.python.training.server_lib.ClusterSpec object at 0x7fde843bfc88>, 'keep_checkpoint_max': 5, 'save_summary_steps': 100, 'tf_random_seed': None, '_task_id': 0, '_environment': 'local', '_is_chief': True, '_master': '', 'tf_config': gpu_options {
 per_process_gpu_memory_fraction: 1
}
}
Hazırladığımız tabloyu input_fn fonksiyonu ile tensorflow için hazır hale getirdik ve modelimize
verdik. 2. parametre olarak modeli eğitme işleminin kaç kez gerçekleştirileceğini belirledik.

In [21]:
train_res = m.fit(input_fn=lambda: input_fn(personal_data), steps=2000)


WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:711 in fit.: calling BaseEstimator.fit (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with x is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:711 in fit.: calling BaseEstimator.fit (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with y is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:711 in fit.: calling BaseEstimator.fit (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with batch_size is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:loss = 59.2865, step = 2
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2 into /tmp/tmpxg2sbwit/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:*******************************************************
WARNING:tensorflow:TensorFlow's V1 checkpoint format has been deprecated.
WARNING:tensorflow:Consider switching to the more efficient V2 format:
WARNING:tensorflow:  `tf.train.Saver(write_version=tf.train.SaverDef.V2)`
WARNING:tensorflow:now on by default.
WARNING:tensorflow:*******************************************************
INFO:tensorflow:global_step/sec: 4.82363
INFO:tensorflow:loss = 0.0411305, step = 202
INFO:tensorflow:global_step/sec: 6.30966
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.78707
INFO:tensorflow:loss = 0.0350631, step = 402
INFO:tensorflow:global_step/sec: 7.48301
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.36997
INFO:tensorflow:loss = 0.0254813, step = 602
INFO:tensorflow:global_step/sec: 10.0181
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.30019
INFO:tensorflow:loss = 0.0152094, step = 802
INFO:tensorflow:global_step/sec: 6.48101
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.75894
INFO:tensorflow:loss = 0.0111998, step = 1002
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.5281
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.3312
INFO:tensorflow:loss = 0.00973692, step = 1202
INFO:tensorflow:global_step/sec: 10.9574
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.6958
INFO:tensorflow:loss = 0.00879224, step = 1402
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.7021
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.7832
INFO:tensorflow:loss = 0.0081287, step = 1602
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.7502
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.5564
INFO:tensorflow:loss = 0.00765403, step = 1802
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.5464
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.5935
INFO:tensorflow:loss = 0.00729846, step = 2002
INFO:tensorflow:global_step/sec: 11.5952
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2002 into /tmp/tmpxg2sbwit/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:*******************************************************
WARNING:tensorflow:TensorFlow's V1 checkpoint format has been deprecated.
WARNING:tensorflow:Consider switching to the more efficient V2 format:
WARNING:tensorflow:  `tf.train.Saver(write_version=tf.train.SaverDef.V2)`
WARNING:tensorflow:now on by default.
WARNING:tensorflow:*******************************************************
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.00729846.
Önceden kaydettiğimiz test dosyasını (personal_data'ın bir parçası da olabilir) modelimize verdik
ve yine tekrar sayısını belirledik.

In [22]:
personal_test = pd.read_csv("my_test.csv")

In [23]:
results = m.evaluate(input_fn=lambda: input_fn(personal_test), steps=1000)


WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:719 in evaluate.: calling BaseEstimator.evaluate (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with x is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:719 in evaluate.: calling BaseEstimator.evaluate (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with y is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:719 in evaluate.: calling BaseEstimator.evaluate (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with batch_size is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.
INFO:tensorflow:Restored model from /tmp/tmpxg2sbwit
INFO:tensorflow:Eval steps [0,1000) for training step 2002.
INFO:tensorflow:Results after 10 steps (0.035 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 20 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 30 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 40 steps (0.047 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 50 steps (0.049 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 60 steps (0.027 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 70 steps (0.019 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 80 steps (0.017 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 90 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 100 steps (0.045 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 110 steps (0.043 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 120 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 130 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 140 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 150 steps (0.047 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 160 steps (0.021 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 170 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 180 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245705, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 190 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 200 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 210 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 220 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 230 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 240 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100907, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 250 steps (0.017 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 260 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 270 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 280 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 290 steps (0.017 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 300 steps (0.020 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 310 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 320 steps (0.028 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 330 steps (0.019 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 340 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 350 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 360 steps (0.027 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 370 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 380 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 390 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 400 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 410 steps (0.017 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 420 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 430 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 440 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 450 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 460 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 470 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 480 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 490 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 500 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 510 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 520 steps (0.018 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 530 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 540 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 550 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 560 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 570 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 580 steps (0.020 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 590 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 600 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 610 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 620 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 630 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 640 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 650 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 660 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 670 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 680 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 690 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 700 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 710 steps (0.019 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245704, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 720 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 730 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 740 steps (0.018 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 750 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 760 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 770 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 780 steps (0.019 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 790 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 800 steps (0.018 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 810 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 820 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 830 steps (0.030 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 840 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 850 steps (0.018 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 860 steps (0.051 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 870 steps (0.043 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 880 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 890 steps (0.025 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 900 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 910 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 920 steps (0.017 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 930 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 940 steps (0.016 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 950 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 960 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 970 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 980 steps (0.014 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 990 steps (0.015 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Results after 1000 steps (0.013 sec/batch): accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951.
INFO:tensorflow:Saving evaluation summary for step 2002: accuracy = 0.996, accuracy/baseline_label_mean = 0.247, accuracy/threshold_0.500000_mean = 0.996, auc = 0.999892, labels/actual_label_mean = 0.247, labels/prediction_mean = 0.245703, loss = 0.0100908, precision/positive_threshold_0.500000_mean = 0.987952, recall/positive_threshold_0.500000_mean = 0.995951
Son olarak test tablosundan 10 değer aldık ve tahmin etmesi için modele verdik.

In [24]:
sample = personal_test[10:20]
sample.head()


Out[24]:
Unnamed: 0 age weight height gender activity kcal breakfast breakfast_kcal lunch lunch_kcal dinner dinner_kcal total_kcal workout workout_kcal label
10 2017-01-08 02:24:13.995011 23 75 176 male mid 2697.0 BEEF,CHUCK,CLOD,TOP BLADE,STEAK,LN & FAT,0" FA... 176 PUDDINGS,BANANA,DRY MIX,INST,W/ ADDED OIL 386 PEANUTS,ALL TYPES,RAW 567 1129 Weeding/Gardening 315.0 0
11 2017-01-09 02:24:13.995011 23 75 176 male very_heavy 3306.0 CARROTS,CND,NO SALT,SOL&LIQUIDS 23 PACE,SALSA REFRIED BNS 60 FRANKFURTER,BF,UNHTD 313 396 Running 5.5 mph (11 min/mile) 630.0 1
12 2017-01-10 02:24:13.995011 23 75 176 male heavy 3001.5 BABYFOOD,TEETHING BISCUITS 391 SESAME FLOUR,HIGH-FAT 526 KELLOGG'S EGGO LOWFAT BLUEBERRY NUTRI - GRAIN ... 208 1125 Carrying Groceries (light) 315.0 0
13 2017-01-11 02:24:13.995011 23 75 176 male low 2088.0 PORK,FRSH,SPARERIBS,LN&FAT,CKD,BRSD 397 SAUCE,BARBECUE,SWT BABY RAY'S,ORIGINAL 192 KRAFT VELVEETA LT RED FAT PAST PROCESS CHS PRO... 222 811 Chopping Wood 405.0 0
14 2017-01-12 02:24:13.995011 23 75 176 male very_heavy 3306.0 BEEF,TOP SIRLOIN,STEAK,LN & FAT,1/8" FAT,ALL G... 201 OIL,INDUSTRIAL,SOY,REFINED,FOR WOKS & LT FRYING 884 BABYFOOD,DINNER,VEG&CHICK,JR 53 1138 Sexual Activity (kissing, hugs) 90.0 0

In [25]:
res = m.predict(input_fn=lambda:input_fn(sample))


WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:747 in predict.: calling BaseEstimator.predict (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with x is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:747 in predict.: calling BaseEstimator.predict (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with batch_size is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:747 in predict.: calling BaseEstimator.predict (from tensorflow.contrib.learn.python.learn.estimators.estimator) with as_iterable is deprecated and will be removed after 2016-12-01.
Instructions for updating:
Estimator is decoupled from Scikit Learn interface by moving into
separate class SKCompat. Arguments x, y and batch_size are only
available in the SKCompat class, Estimator will only accept input_fn.
Example conversion:
 est = Estimator(...) -> est = SKCompat(Estimator(...))
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:Rank of input Tensor (1) should be the same as output_rank (2) for column. Will attempt to expand dims. It is highly recommended that you resize your input, as this behavior may change.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:364 in _add_hidden_layer_summary.: scalar_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.scalar. Note that tf.summary.scalar uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on the scope they are created in. Also, passing a tensor or list of tags to a scalar summary op is no longer supported.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/tensorflow/contrib/learn/python/learn/estimators/dnn_linear_combined.py:365 in _add_hidden_layer_summary.: histogram_summary (from tensorflow.python.ops.logging_ops) is deprecated and will be removed after 2016-11-30.
Instructions for updating:
Please switch to tf.summary.histogram. Note that tf.summary.histogram uses the node name instead of the tag. This means that TensorFlow will automatically de-duplicate summary names based on their scope.

0.99599999% doğruluk oranı gayet başarılı :)


In [26]:
import pprint
pprint.pprint(results)
for gercek, tahmin in zip([x for x in sample['label']], [next(res) for x in range(10)]):
  print("Gercek: {}, Tahmin Edilen: {} ".format(gercek, tahmin))


{'accuracy': 0.99599999,
 'accuracy/baseline_label_mean': 0.24699999,
 'accuracy/threshold_0.500000_mean': 0.99599999,
 'auc': 0.99989247,
 'global_step': 2002,
 'labels/actual_label_mean': 0.24699999,
 'labels/prediction_mean': 0.24570338,
 'loss': 0.010090809,
 'precision/positive_threshold_0.500000_mean': 0.98795182,
 'recall/positive_threshold_0.500000_mean': 0.99595141}
INFO:tensorflow:Loading model from checkpoint: /tmp/tmpxg2sbwit/model.ckpt-2002-?????-of-00001.
Gercek: 0, Tahmin Edilen: 0 
Gercek: 1, Tahmin Edilen: 1 
Gercek: 0, Tahmin Edilen: 0 
Gercek: 0, Tahmin Edilen: 0 
Gercek: 0, Tahmin Edilen: 0 
Gercek: 1, Tahmin Edilen: 1 
Gercek: 0, Tahmin Edilen: 0 
Gercek: 1, Tahmin Edilen: 1 
Gercek: 1, Tahmin Edilen: 1 
Gercek: 0, Tahmin Edilen: 0 

In [ ]: