In [1]:
import numpy as np

In [2]:
a = np.genfromtxt('data/src/sample_nan.csv', delimiter=',')
print(a)


[[11. 12. nan 14.]
 [21. nan nan 24.]
 [31. 32. 33. 34.]]

In [3]:
a_nan = np.array([0, 1, np.nan, float('nan')])
print(a_nan)


[ 0. 1. nan nan]

In [4]:
print(np.nan == np.nan)


False

In [5]:
print(np.isnan(np.nan))


True

In [6]:
print(a_nan == np.nan)


[False False False False]

In [7]:
print(np.isnan(a_nan))


[False False True True]

In [8]:
a_fill = np.genfromtxt('data/src/sample_nan.csv', delimiter=',', filling_values=0)
print(a_fill)


[[11. 12. 0. 14.]
 [21. 0. 0. 24.]
 [31. 32. 33. 34.]]

In [9]:
a = np.genfromtxt('data/src/sample_nan.csv', delimiter=',')
print(np.nan_to_num(a))


[[11. 12. 0. 14.]
 [21. 0. 0. 24.]
 [31. 32. 33. 34.]]

In [10]:
print(a)


[[11. 12. nan 14.]
 [21. nan nan 24.]
 [31. 32. 33. 34.]]

In [11]:
print(np.nan_to_num(a, copy=False))


[[11. 12. 0. 14.]
 [21. 0. 0. 24.]
 [31. 32. 33. 34.]]

In [12]:
print(a)


[[11. 12. 0. 14.]
 [21. 0. 0. 24.]
 [31. 32. 33. 34.]]

In [13]:
a = np.genfromtxt('data/src/sample_nan.csv', delimiter=',')
print(np.nan_to_num(a, nan=-1))


[[11. 12. -1. 14.]
 [21. -1. -1. 24.]
 [31. 32. 33. 34.]]

In [14]:
print(np.nanmean(a))


23.555555555555557

In [15]:
print(np.nan_to_num(a, nan=np.nanmean(a)))


[[11.     12.     23.55555556 14.    ]
 [21.     23.55555556 23.55555556 24.    ]
 [31.     32.     33.     34.    ]]

In [16]:
a = np.genfromtxt('data/src/sample_nan.csv', delimiter=',')
print(np.isnan(a))


[[False False True False]
 [False True True False]
 [False False False False]]

In [17]:
a[np.isnan(a)] = 0
print(a)


[[11. 12. 0. 14.]
 [21. 0. 0. 24.]
 [31. 32. 33. 34.]]

In [18]:
a = np.genfromtxt('data/src/sample_nan.csv', delimiter=',')
a[np.isnan(a)] = np.nanmean(a)
print(a)


[[11.     12.     23.55555556 14.    ]
 [21.     23.55555556 23.55555556 24.    ]
 [31.     32.     33.     34.    ]]