In [1]:
l = ['apple', 100, 0.123]
print(l)


['apple', 100, 0.123]

In [2]:
l_2d = [[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8]]
print(l_2d)


[[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8]]

In [3]:
print(l[1])


100

In [4]:
print(l_2d[1])


[3, 4, 5]

In [5]:
print(l_2d[1][1])


4

In [6]:
print(l[:2])


['apple', 100]

In [7]:
l_num = [0, 10, 20, 30]

In [8]:
print(min(l_num))


0

In [9]:
print(max(l_num))


30

In [10]:
print(sum(l_num))


60

In [11]:
print(sum(l_num) / len(l_num))


15.0

In [12]:
l_str = ['apple', 'orange', 'banana']

In [13]:
for s in l_str:
    print(s)


apple
orange
banana