In [1]:
import datetime

In [2]:
dt_utc = datetime.datetime(2018, 12, 31, 5, 0, 30, 1000,
              tzinfo=datetime.timezone.utc)

In [3]:
print(dt_utc.tzinfo)


UTC

In [4]:
print(type(dt_utc.tzinfo))


<class 'datetime.timezone'>

In [5]:
print(dt_utc.utcoffset())


0:00:00

In [6]:
print(type(dt_utc.utcoffset()))


<class 'datetime.timedelta'>

In [7]:
dt_jst = datetime.datetime(2018, 12, 31, 5, 0, 30, 1000,
              tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(hours=9)))

In [8]:
print(dt_jst.tzinfo)


UTC+09:00

In [9]:
print(type(dt_jst.tzinfo))


<class 'datetime.timezone'>

In [10]:
print(dt_jst.utcoffset())


9:00:00

In [11]:
print(type(dt_jst.utcoffset()))


<class 'datetime.timedelta'>