In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

In [2]:
%%javascript
IPython.OutputArea.prototype._should_scroll = function(lines) {
  return false;
}In [3]:
data = pd.read_csv('./scratch/export.csv', encoding='windows-1250', sep=';')

In [4]:
#dropna
data.dropna(how='all', subset=['Lat', 'ObsLat'], inplace=True)
data.dropna(how='all', subset=['TaxonNameCZ'], inplace=True)

In [5]:
#number of observers active weekly
weekly_act = {}
obs_num = len(data.ObserversSurname.unique())
week = 0
for we in data.groupby('Week').ObserversSurname.unique():
  week += 1
  weekly_act[week] = len(we)

#relative to max active in one week
w_max = np.max(list(weekly_act.values()))
for key, value in weekly_act.items():
  weekly_act[key] = value / w_max

In [6]:
#data = data[['Date', 'Year', 'Month', 'TenDays', 'Week', 'TimeStart', 'TimeEnd', 'Lat', 'Lon', 'TaxonNameCZ', 'CountLow', 'CountHigh', 'CountExact']]

In [7]:
#aggregate
series = {}
for row in data.iterrows():
  name = row[1]['TaxonNameCZ']
  week = row[1]['Week']
  
  if name not in series:
    series[name] = dict(zip(np.arange(1, 54), np.zeros(53, dtype=np.int)))
    
  series[name][week] += 1

In [8]:
#sort
sums = {}
for key in series:
  sums[key] = np.sum(list(series[key].values()))

In [9]:
#draw charts
ordr = 0
for sp in sorted(sums, key=sums.get, reverse=True):
  ordr += 1
  ser = series[sp]
  plt.figure(ordr)
  plt.plot(list(ser.keys()), np.divide(list(ser.values()), list(weekly_act.values())), 'ro')
  plt.axis([1, 53, 0, np.max(np.divide(list(ser.values()), list(weekly_act.values()))) + 1])
  plt.ylabel('převážený počet')
  plt.xlabel('týden v roce')
  plt.title(sp)
  print(sp)

  plt.show()


kachna divoká
sýkora koňadra
kos černý
slípka zelenonohá
straka obecná
lyska černá
sýkora modřinka
racek chechtavý
labuť velká
pěnice černohlavá
polák chocholačka
holub hřivnáč
volavka popelavá
strakapoud velký
budníček menší
sojka obecná
holub domácí
potápka malá
pěnkava obecná
žluna zelená
červenka obecná
brhlík lesní
polák velký
poštolka obecná
špaček obecný
zvonek zelený
kormorán velký
ledňáček říční
stehlík obecný
strnad obecný
rorýs obecný
vrabec polní
hrdlička zahradní
bažant obecný
mlynařík dlouhoocasý
rehek domácí
střízlík obecný
káně lesní
konipas bílý
kavka obecná
drozd zpěvný
potápka roháč
vlaštovka obecná
havran polní
dlask tlustozobý
rehek zahradní
slavík obecný
jiřička obecná
konipas horský
pěnice pokřovní
čížek lesní
hohol severní
drozd kvíčala
skřivan polní
vrabec domácí
čírka obecná
morčák velký
racek bělohlavý
pěnice hnědokřídlá
šoupálek krátkoprstý
kopřivka obecná
lžičák pestrý
hvízdák eurasijský
břehule říční
krahujec obecný
čejka chocholatá
strnad rákosní
racek bouřní
kulík říční
racek stříbř./běloh./středom.
pěvuška modrá
budníček větší
moták pochop
pěnice slavíková
pisík obecný
králíček obecný
rákosník zpěvný
cvrčilka zelená
kvakoš noční
potápka černokrká
rákosník obecný
kukačka obecná
datel černý
ťuhýk obecný
vrána obecná šedá
drozd brávník
hýl obecný
šoupálek sp.
konopka obecná