In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from mpl_toolkits.basemap import Basemap

In [2]:
%%javascript
IPython.OutputArea.prototype._should_scroll = function(lines) {
  return false;
}In [3]:
data = pd.read_csv('./scratch/export.csv', encoding='windows-1250', sep=';')

In [4]:
#dropna
data.dropna(how='all', subset=['Lat', 'ObsLat'], inplace=True)
data.dropna(how='all', subset=['TaxonNameCZ'], inplace=True)

In [6]:
#omezeni na aktulalni dny
data = data[(data.Week > 28) & (data.Week < 32)]

In [7]:
ordr = 0
for name in data.TaxonNameCZ.value_counts().keys():
  ordr += 1
  ser = data[data.TaxonNameCZ == name]
  plt.figure(ordr)
  map = Basemap(resolution='c', # c, l, i, h, f or None
      projection='merc',
      lat_0=50.0835494, lon_0=14.4341414,
      llcrnrlon=14.224453, llcrnrlat=49.941936, urcrnrlon=14.706795, urcrnrlat=50.177403)

  map.readshapefile('./scratch/mc/TMMESTSKECASTI_P', 'mc')
  
  x, y = map(ser.Lon.values, ser.Lat.values)

  map.scatter(x, y, 1, marker='o', color='r')
  plt.title(name)
  print(name)
  plt.show()


kachna divoká
C:\Anaconda3\lib\site-packages\mpl_toolkits\basemap\__init__.py:3236: MatplotlibDeprecationWarning: The ishold function was deprecated in version 2.0.
 b = ax.ishold()
C:\Anaconda3\lib\site-packages\mpl_toolkits\basemap\__init__.py:3245: MatplotlibDeprecationWarning: axes.hold is deprecated.
  See the API Changes document (http://matplotlib.org/api/api_changes.html)
  for more details.
 ax.hold(b)
břehule říční
slípka zelenonohá
pěnice černohlavá
polák chocholačka
lyska černá
labuť velká
volavka popelavá
holub hřivnáč
rorýs obecný
racek chechtavý
pisík obecný
kos černý
potápka malá
sýkora koňadra
budníček menší
polák velký
žluna zelená
potápka roháč
ledňáček říční
straka obecná
poštolka obecná
holub domácí